[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO - AUTORI]

[ Alte resurse ]

[ Linkuri ]

 

Misticismul științific al lui Russell

de Stephen Nathanson
Department of Philosophy and Religion
Northeastern University
Boston, MA, United States


Pagina lui Bertrrand Russel pe acest site aici

Care a fost relația dintre misticism și religie cu filosofia lui Russell?

Majoritatea oamenilor, fără îndoială, ar răspunde „niciuna!” Sau, dacă ar recunoaște vreo relație, ar fi una complet negativă. Adică, ei ar putea sublinia că Russell a respins misticismul și toate celelalte forme de religie și a depus mult efort pentru a le ataca. Russell scepticul a atacat dogmele religioase. Russell reformatorul social a atacat instituțiile religioase pentru conservatorismul lor social. Raționalistul Russell a atacat ideea că înțelegerea mistică este calea către cunoaștere.

Viziunea standard – aceea că religia nu a avut un impact pozitiv substanțial asupra gândirii lui Russell – a fost afirmată clar de A.J. Ayer . „Russell”, scrie el,

nu a fost niciodată un teist sau ... un prieten al religiei organizate,. dar era un om cu temperament religios. În tinerețe, atitudinea sa față de matematică a fost aproape mistică, a fost întotdeauna sensibil la natură și la poezia romantică, iar dorința sa ca existența umană să aibă un sens s-a reflectat în stresurile emoționale ale vieții sale private și în pasiunea pe care o aducea în politică. În același timp, această tensiune mistică a fost echilibrată de un puternic simț al ironiei și de o inteligență sceptică și analitică; și aceasta apare puțin în filosofia lui.[1]

Ayer nu neagă că Russell avea un „temperament religios”. Nici nu neagă că viața și activitățile lui Russell au fost influențate de acest temperament.
Cu toate acestea, el neagă că ideile sau atitudinile religioase au avut vreun efect asupra filozofiei generale a lui Russell.

Toate acestea sunt foarte plauzibile și sunt în concordanță cu multe dintre descrierile lui Russell despre sine. Într-un interviu din 1959, el a vorbit despre interesele religioase ca o caracteristică a adolescenței sale și a remarcat că pierderea credinței sale religioase l-a afectat foarte puțin[2]. Cu doi ani mai devreme, în prefața la De ce nu sunt creștin, Russell părea să-și rezumă întreaga viziune asupra religiei când scria: „Cred că toate marile religii ale lumii... sunt atât neadevărate, cât și dăunătoare.”[3]

În ciuda acceptării pe scară largă și a aparentului său sprijin din partea lui Russell însuși, această interpretare a gândirii lui Russell a fost pusă sub semnul întrebării de Ronald Jager. În capitolul final al cărții sale, The Development of Bertrand Russell's Philosophy , Jager afirmă:

 În ce privește religia, în ciuda impresiei larg răspândite că relația ei cu filosofia generală a lui Russell este în întregime externă, voi sugera că este adevărat contrariul și anume că religia este mult mai delicat întrețesută în restul filosofiei sale decât apare la suprafață,[4]

Această remarcă trebuie să pară pentru majoritatea cititorilor ca fiind bizară, pentru că nu pare să existe un loc pozitiv pentru religie în gândirea lui Russell. Cu siguranță, cartea lui Russell, Religion and Science (1935), prezintă o puternică opoziție între religios și științific și se încadrează puternic de partea viziunii post-copernicane, post-darwiniste asupra lumii, respingând teismul antropocentric al creștinismului tradițional. Mai mult, deși tonul este mai puțin strident, Russell a respins credința cvasi-religioasă în unitățile mistice în eseul său din 1914, „Misticism and Logic”, susținând în schimb pluralismul metafizic și credința în realitatea lumii spațio-temporale pe o descrie știința. De asemenea, în același eseu, Russell a respins afirmațiile referitoare la validitatea intuițiilor mistice, proclamând gândirea rațională ca arbitru al adevărului. Ce fel de doctrină religioasă ar putea, atunci, să joace un rol pozitiv în gândirea lui Russel?

Înainte de a aborda teza specifică a lui Jager, este de remarcat faptul că există pasaje din lucrările lui Russell care sugerează că Russell a vrut să evite o respingere totală a misticului și a religiosului, că scopul său era să păstreze o parte din aceste tradiții alături de angajamentul său față de știință și de filozofarea științifică. Luați în considerare cuvintele de început din „Misticism and Logic”:

Metafizica, sau încercarea de a concepe lumea ca întreg prin intermediul gândirii, a fost dezvoltată, din prima, prin unirea și conflictul a două impulsuri umane foarte diferite, unul îndemnându-i pe oameni către misticism, celălalt îndemnându-i către știință... cei mai mari oameni care au fost filozofi au simțit nevoia dublă atât de știință, cât și de misticism: încercarea de a le armoniza pe cele două a fost cea care le-a umplut viața și ceea ce trebuie întotdeauna, în pofida unei grele incertitudini, să facă unele minți din filozofie, un lucru mai mare decât știința sau religia. 

Aici, Russell ia notă de tendințele conflictuale dintre religie și știință, dar, în loc să îndemne pur și simplu la o victorie pentru știință, el sugerează că cei mai mari filozofi sunt cei care încearcă să le armonizeze pe cele două. Iată cel puțin un indiciu că Russell a considerat sintetizarea religiei și științei ca pe un proiect valoros. Întrebarea este dacă această remarcă este o anomalie sau dacă, așa cum sugerează Jager, ar putea fi un indiciu pentru un aspect important al gândirii lui Russell.

În încercarea de a susține afirmația că religia este „delicat întrețesută” în alte părți ale gândirii lui Russell, Jager ne îndreaptă atenția către eseul lui Russell din 1902,”A Free Man’s Worship”(Credința unui om liber). Mesajul acestui eseu este dublu: în primul rând, că universul pe care știința îl dezvăluie este total inospitalier pentru idealurile umane; în al doilea rând, că trebuie să continuăm, totuși, în slujirea acestor idealuri. Viața umană, ne spune Russell, este „scurtă și neputincioasă”, dominată de „omnipotenta materie”, supusă „cruzimii nestăvilite” a naturii. În fața acestui lucru, totuși, ființele umane trebuie să „prețuiască, până să fie lovite de nenorocire, gândurile înalte, care ne înnobilează scurta zi ... disprețuind spaimele lașe ale sclavului Sorții, să venereze sanctuarul pe care l-a construit cu mâinile sale ... netulburat de puterea șansei, să-și păstreze mintea liberă de absurda tiranie care guvernează viața lui exterioară... mândru sfidător al irezistibilelor forțe care, preț de o clipă, îi tolerează cunoașterea și condamnarea, să susțină de unul singur, ca un Atlas sleit de puteri, dar neînduplecat, lumea alcătuită de propriile idealuri, în pofida marșului puterii inconștiente, care îl calcă în picioare” (N.t. Am inclus un citat mai extins din eseul Credința unui om liber, pe care l-am găsit tradus în românește în volumul intitulat chiar așa, publicat de Editura Vellant).

Aceasta este o viziune extrem de sumbră a universului și se pune întrebarea dacă ar putea exista vreo modalitate de a rămâne fideli faptelor descoperite de știință, evitând în același timp concluzia că lumea este complet ostilă idealurilor umane. Jager susține că Russell a încercat să depășească determinarea tragică a Omului Liber, oferind o reinterpretare metafizică a lumii. Potrivit lui Jager, metafizica analitică pe care Russell a dezvoltat-o ​​între 1902 și 1927 a fost inspirată de nevoia religioasă de a face lumea mai acceptabilă din punct de vedere uman. Concepțiile metafizice ale lui Russell s-au dezvoltat, scrie Jager, „de mână cu evoluția vederilor sale religioase” (p. 496).

Cheia acestei dezvoltări este o serie de idei care diminuează puterea materiei impersonale și, prin urmare, ridică statutul minții. Scopul lui Russell, susține Jager, a fost de a „transforma și remodela universul inconștient” astfel încât să satisfacă nevoile „emoționale și spirituale” (p. 492). Într-un pasaj cheie, Jager ne cere să luăm în considerare

cariera universului material în gândirea lui Russell: în A Free Man’s Worship(1902) materia era o prezență ostilă, în The Problems of Philosophy (1912) era ținută la o distanță mai sigură, fiind o inferență (oarecum dubioasă) în experiența imediată; în Our Knowledge of the External World (1914) a devenit o construcție logică pentru metafizică, în The Analysis of Matter (1927) a devenit o construcție științifică teoretică și mai îndepărtată, utilă pentru scopuri științifice selectate.(pag. 496—97)

Cum această diminuare progresivă a lumii fizice a rezolvat, potrivit lui Jager, problema lui Russell de a face lumea mai ospitalieră pentru idealurile umane? Ea a rezolvat problema, spune Jager, pentru că „nu trebuie să facem niciun eroism moral, așa cum era obiceiul Omului Liber, în prezența propriei noastre construcții logice! Trebuie doar să o acceptăm – un act care este una cu construirea ei” ( p. 497). Mai succint: „când lumea este reconstruită din datele simțurilor, ea își pierde teroarea” (p. 505).

Cu alte cuvinte, mișcarea lui Russell către fenomenalism și o interpretare logică construcționistă a lumii fizice a fost motivată de nevoia de a depăși lumea ostilă, străină a „Credinței unui om liber”. Ceea ce Russell a numit „materie atotputernică” a devenit, în lucrările sale analitice ulterioare, o născocire a intelectului. Dacă lumea se reduce în cele din urmă la ceva creat de noi, atunci ea nu mai poate fi străină și dominatoare. Nu trebuie să ne facem griji că idealurile noastre sunt nepotrivite lumii descrise de știință.

Putem descrie teza lui Jager în două moduri. Fie putem spune că Russell a fost motivat de o dorință religioasă de a face lumea ospitalieră pentru idealurile umane, chiar dacă Russell nu susținea nicio propunere religioasă ca fiind adevărată, fie îi putem atribui lui Russell credința în doctrina religioasă că realitatea este ospitalieră pentru idealurile umane și putem interpreta teoriile sale metafizice ca pe o încercare de a dizolva conflictul dintre această doctrină și afirmațiile științei moderne. În ambele cazuri atunci, dacă Jager are dreptate, există o componentă religioasă importantă în filosofia lui Russell.

Găsesc această interpretare a lui Jager atât profund interesantă, cât și profund greșită. În restul acestei lucrări, voi face trei lucruri. În primul rând, voi argumenta că Jager se înșeală cu privire la motivația religioasă a trecerii lui Russell spre construcționismul logic. În al doilea rând, voi indica pe scurt ce motivează această mișcare din partea lui Russell. În cele din urmă, deoarece sunt de acord cu Jager că există un fir mistic/religios care continuă să joace un rol în gândirea lui Russell, voi explica care este acel rol.

Permiteți-mi să mă întorc mai întâi la dificultățile cu interpretarea lui Jager. În esență, Jager îl plasează pe Russell în compania acelor filozofi care au încercat să reafirme preeminența metafizică a mentalului și a personalului în opoziție cu metafizica materialistă a științei post-galileiene. Spiritul interpretării lui Jager este frumos surprins în descrierea lui E.A. Burtt a reacțiilor filozofice la viziunea științifică asupra lumii. Burtt scrie:

Metafizica modernă ... este în mare parte o serie de proteste nereușite împotriva acestei noi viziuni asupra relației omului cu natura. Berkeley, Hume, Kant, Fichte, Hegel, James și Bergson — toți sunt uniți într-o singură încercare serioasă, încercarea de a-l repune pe om, cu pretențiile sale spirituale înalte, într-un loc de importanță în schema cosmică.[5]

 Burtt are cu siguranță dreptate în a sublinia importanța acestui tip de motivație în munca multor gânditori importanți, dar lista sa de filozofi ar trebui să ne ridice suspiciunile cu privire la teza lui Jager. Russell nu era un hegelian. Mai mult, el a respins teoria kantiană a matematicii și l-a criticat în mod specific pe Bergson în „Misticism and Logic”. În același eseu, Russell a respins pragmatismul și, deși îi datora mult monismului neutru al lui James, a fost un critic constant al pragmatismului.

Russell nu numai că nu era simpatic cu filozofii în compania cărora interpretarea lui Jager l-ar fi plasat, ci nu era simpatic cu ei tocmai pentru că ei căutau să injecteze un element personal în teoriile lor metafizice. Russell nu numai că a crezut că aceste încercări au dat naștere unor teorii false. El a considerat că aceste teorii sunt extrem de neatractive. Contrar sugestiei lui Jager, el a fost de fapt respins de gândul că universul s-ar putea dovedi a fi personal în acest sens metafizic și a acordat o valoare deosebită evadării din uman și personal.

Putem vedea acest lucru în atitudinea lui față de matematică. Scriind în 1902, el a lăudat cercetarea matematică pentru că oferă „contemplarea a ceea ce este non-uman, descoperirea că mintea noastră este capabilă să se ocupe de materiale care nu sunt create de ea, mai presus de toate, conștientizarea că frumusețea aparține lumii exterioare cât și celei interioare”. Matematica, a adăugat el, ne poartă departe „de ceea ce este uman, în regiunea necesității absolute”. În același eseu, el a atacat filozofii care reduc matematica la statutul de legi ale gândirii sau artefacte ale psihologiei umane, susținând că prin „această opinie adevărata demnitate a rațiunii este foarte mult coborâtă” (ibid.). Russell și-a exprimat același sentiment mulți ani mai târziu în lucrarea sa din 1959, My Philosophical Development: „Matematica a încetat să-mi mai pară non-umană în chestiunea subiectului ei. Am ajuns să cred, deși foarte reticent, că ea constă în tautologii... Nu mai pot găsi nici o satisfacție mistică în contemplarea adevărului matematic.”

Mai mult, Russell și-a exprimat o aversiune similară față de intruziunile umanului și personalului în filozofie. În The Problems of Philosophy, o lucrare pe care Jager o vede ca începutul diminuării lumii fizice străine, Russell scria:

 

Orice dobândire a cunoașterii este o lărgire a Sinelui, dar această extindere ... nu este obținută atunci când, luând Sinele așa cum este, încercăm să arătăm că lumea este atât de asemănătoare cu acest Sine, încât cunoașterea ei este posibilă fără admiterea a ceea ce pare străin. . . măreția sufletească nu este favorizată de acele filozofii care asimilează universul Omului.

Comentând în continuare filozofiile centrate pe uman, el a adăugat: „Această concepție ... pe lângă faptul că este neadevărată ... are efectul de a-i răpi contemplației filozofice tot ceea ce îi dă valoare, deoarece îngrădește contemplarea la Sine” (p. 159). După cum arată aceste citate, Russell a apreciat matematica și filozofia pentru că acestea au oferit o evadare din Sine și din uman. El a denunțat în mod specific tendințele filozofice de a umaniza non-umanul, fie în matematică, fie în metafizică.

Deoarece majoritatea acestor citate provin din perioada anterioară dezvoltării de către Russell a doctrinei construcției logice, merită să închei critica mea asupra interpretării lui Jager cu un pasaj din Autobiografia lui Russell. Pasajul a fost scris în jurul anului 1931, după finalizarea lucrărilor pe care Jager le descrie și a căror motivație încearcă să o explice. Dacă Jager ar fi corect, ne-am aștepta ca Russell să fi găsit plăcere în reducerea lumii fizice la o construcție a minții. Exact opusul este cazul. Russell a scris:

Odinioară, cruzimea, răutatea, patimile frământate și învechite ale vieții omenești mi se păreau ceva mărunt, inclus, ca o discordanță dizolvată în muzică, în splendoarea stelelor și procesiunea maiestuoasă a erelor geologice. Și ce dacă universul s-ar sfârși într-o moarte universală? Rămânea la fel de calm și de magnific. Dar acum toate acestea s-au micșorat până când au ajuns nu mai mari decât propria mea reflexie în ferestrele sufletului, prin care privesc afară la noaptea neantului. Rotirile nebuloaselor, nașterea și moartea stelelor, nu sunt altceva decât niște ficțiuni convenabile în efortul trivial de a-mi înlănțui una de alta senzațiile și, poate, și pe ale altora, nu cu mult mai buni decât mine. Nu s-a clădit niciodată vreo temniță atât de întunecată și de strâmbă ca cea în care ne închide fizica umbrelor din vremea noastră, căci orice prizonier a crezut că în afara zidurilor lui există o lume liberă; dar acum întregul univers a devenit o închisoare. Afară este întuneric, iar când voi muri va fi întuneric și pe dinăuntru. Nu există splendoare, vastitate nicăieri; numai trivialitate preț de o clipă și apoi nimic.

De ce să trăiești într-o astfel de lume? De ce să și mori? (pag.245-246, HUMANITAS)

 

Aceasta a fost reacția lui Russell la viziunea asupra lumii care, conform lui Jager, trebuia să depriveze universul fizic de teroarea sa și să restabilească centralitatea a ceea ce este important din punct de vedere uman.

Concluzia mea este că reducționismul lui Russell nu a provenit din motivații religioase sau personale de genul celor pe care le descrie Jager. Russell nu a găsit nicio consolare religioasă în reducerea „materiei atotputernice” și a „imperiului întâmplării” la construcții logice din date senzoriale.

Care a fost, atunci, motivația trecerii lui Russell la construcționismul logic? Răspunsul meu la această întrebare va fi scurt, deoarece este unul familiar. Trecerea lui Russell către construcționismul logic a fost motivată de dorința de a face cunoștințele empirice cât mai sigure posibil. Russell însuși a remarcat că, în ceea ce privește filozofia, motivul „care a funcționat la început și a continuat cel mai mult timp a fost dorința de a găsi o cunoaștere care să poată fi acceptată ca fiind cu siguranță adevărată”.  El și-a început cartea The Problems of Philosophy cu întrebarea: ”Există în lume vreo cunoaștere care să fie atât de sigură încât nici un om rezonabil să nu se îndoiască de ea?” (pag. 7).

Această căutare clasică a certitudinii, atunci când este aplicată la credințele de bun simț despre lumea fizică și la teoriile fizicii, este cea care a condus la strategia lui Russell de a construi lumea din date senzoriale. Legătura dintre dorința de certitudine și nevoia de construcții din datele senzoriale a fost exprimată succint în eseul lui Russell din 1914, „The Relation of Sense-Data to Physics”. „Fizica”, scria Russell,

se spune că este o știință empirică, bazată pe observație și experiment. Se presupune că este verificabilă... În fizică, așa cum se arată în mod obișnuit, datele senzoriale apar ca funcții ale obiectelor fizice: atunci când anumite unde ating ochiul, vedem anumite culori și așa mai departe. Dar undele sunt de fapt deduse din culori, nu invers. Fizica nu poate fi considerată ca bazată în mod valid pe date empirice până când undele nu au fost exprimate ca  funcții ale culorilor și ale altor date senzoriale. 

 

Deoarece tocmai acest lucru și-a propus Russell în lucrările pe care Jager dorește să le explice, nu trebuie să căutăm mai departe o explicație a motivului pentru care Russell a adoptat punctul de vedere logic construcționist. Pentru Russell, construcțiile au oferit calea către certitudine.

Așadar, nu există nimic în teza lui Jager despre influența religioasă asupra filosofării lui Russell? A fost misticismul, așa cum sugerează Ayer, ceva pe care Russell pur și simplu l-a depășit? Răspunsul meu la ambele întrebări este negativ. Cu Jager, cred că misticismul religios al lui Russell a influențat forma generală a gândirii sale, că Russell a căutat o sinteză a gândirii științifice și mistice/religioase, mai degrabă decât să renunțe pur și simplu la misticul/religiosul în favoarea științificului.

Această sinteză a fost realizată de Russell în perioada din jurul anilor 1912—14 și o putem înțelege cel mai bine luând în considerare concepțiile sale despre știință și despre misticism. Despre știință, Russell a scris în eseul său din 1913, „Locul științei într-o educație liberală”, „Miezul perspectivei științifice este refuzul de a ne considera propriile dorințe, gusturi și interese ca oferind o cheie pentru înțelegerea lumii. ” (Misticism și logică, p. 37). A fi științific, potrivit lui Russell, înseamnă a obține o anumită formă de obiectivitate impersonală. După cum a explicat,

Atitudinea științifică a minții implică eliminarea tuturor celorlalte dorințe în interesul dorinței de a cunoaște — implică suprimarea speranțelor și temerilor, iubirilor și urii și a întregii vieți emoționale subiective, până când devenim supuși materialului, capabili să îl vedem sincer, fără preconcepții, fără părtinire, fără nicio altă dorință decât aceea de a-l vedea așa cum este și fără nicio credință că ceea ce este ar trebui să fie determinat de o relație, pozitivă sau negativă, cu ceea ce ne-am dori să fie... (Misticism și logică, p. 38)

Realizarea acestei atitudini și canalizarea eforturilor către ea au, a considerat Russell, beneficii spirituale uluitoare, beneficii precise de genul celor pe care Russell din „Credința unui om liber” și le-a dorit cu tărie. După cum a concluzionat în același eseu despre știință, „Dorința pentru o viață mai largă și interese mai largi, pentru o evadare din circumstanțe private și chiar din întregul ciclu uman recurent al nașterii și morții, este îndeplinită de perspectiva cosmică impersonală a științei, ca de nimic altceva.” (Misticism and Logic, p. 39)

Să ne întoarcem acum la misticism și să vedem cum l-a conceput Russell și ce i s-a părut atrăgător la el. În eseul „Misticism and Logic”, Russell a atribuit misticului o serie de doctrine epistemologice și metafizice - credința în intuiții sau revelații speciale, credința în unitatea tuturor lucrurilor și, prin urmare, a irealității timpului și a spațiului ca obiecte separate, dizolvarea distincției dintre bine și rău. Câteva dintre aceste trăsături Russell le-a supus criticii, dar în centrul misticismului el a găsit două lucruri care l-au atras: în primul rând, un accent pe privirea lucrurilor în mod impersonal și, în al doilea rând, o liniște care a apărut din atingerea viziunii impersonale a realității. Rezumând ceea ce putea și ceea ce nu putea fi învățat din misticism, Russell a atribuit „o valoare inestimabilă emoției mistice”, observând că ea „dezvăluie o posibilitate a naturii umane — o posibilitate a unei vieți nobile, mai fericite și mai libere decât oricare alta care ar putea fi realizată altfel. Dar ea nu dezvăluie nimic despre non-uman sau despre natura universului în general..." (Misticism și logică, p. 27). Deși misticul poate pretinde că vede că lumea este bună, Russell a susținut că „o contemplare imparțială, eliberată de orice preocupare față de Sine, nu va judeca lucrurile în bune sau rele, deși este foarte ușor combinată cu acel sentiment de iubire universală care îl face pe mistic să spună că întreaga lume este bună” (ibid.). Deși dorința misticului de a spune că lumea este bună poate duce la intruziuni ale personalului în doctrina mistică, o mare parte din mesajul misticului transmite o apreciere a spiritului altruist, impersonal și non-evaluator pe care Russell îl prețuia.

Dacă această viziune impersonală a universului se află în centrul atât al misticismului cât și al științei atunci, oricât de diferite ar putea fi ele în doctrină, în inimile lor mistica și știința sunt una.

Astfel, Russell, atacând doctrina intuiției mistice, ar putea chiar susține că spiritul științei este mai fidel esenței misticismului decât este filosofia care pretinde valabilitate pentru aceste momente de iluminare personală. După cum a spus el,

În susținerea reținerii și a echilibrului științific, spre deosebire de afirmarea de sine a încrederii în intuiție, îndemnăm doar, în sfera cunoașterii, la acea amploare a contemplației, acea dezinteresare impersonală și acea libertate de preocupările practice care au fost inculcate de toate marile religii ale lumii. Astfel, concluzia noastră, deși ar putea să intre în conflict cu credințele explicite ale multor mistici, nu este, în esență, contrară spiritului care inspiră acele credințe, ci mai degrabă este rezultatul adevăratului spirit aplicat în domeniul gândirii. (Misticism and Logică, p. 20)

Această sinteză a ceea ce este mai bun din tradiția mistică/religioasă cu ideea de știință a fost cea care l-a condus pe Russell la susținerea pasionată a valorii științei și a unei abordări științifice a filozofiei. Russell a simțit că atitudinea mistică ar putea arăta valoarea lumii, dar că orice încercare de a spune care este acea valoare ar duce pur și simplu la o știință proastă sau la o filozofie proastă. Persoana care venerează lumea va dori pur și simplu să o descrie.

Pentru a nu crede că asocierea dintre științific și mistic a fost o trăsătură doar temporară a gândirii lui Russell, merită citat un pasaj din cartea din 1931, The Scientific Outlook. Punând în contrast știința ca metafizică cu știința ca tehnică de manipulare a lumii, Russell a scris: ”...valoarea științei ca metafizică aparține... odată cu religia, arta și dragostea, odată cu urmărirea viziunii beatifice... este o valoare care este religioasă, nu politică, și nici chiar morală.” 15 Și în 1945, încheind capitolul despre John Dewey din History of Western Philosophy, Russell a atacat din nou viziunea centrată pe om, care este esențială pentru pragmatism, acuzând susținătorii unor astfel de opinii de ceea ce el a numit „impietate cosmică”, o acuzație care este evident religioasă în implicațiile sale. Temele din Misticism și Logică au rămas înglobate în gândirea sa.

Pentru a fi corect față de Jager, vreau să subliniez că există pasaje în care el sugerează interpretarea pe care am avansat-o eu. Astfel, el scrie că „ceea ce este valoros în perspectiva religioasă poate fi păstrat acum prin transferul intact, într-o nouă dimensiune” (p. 498). Mai târziu, el descrie credința Omului Liber ca fiind „asimilată credinței metodei științifice" (p. 499). Mai mult, el subliniază afirmația lui Russell că elementul de supunere este comun atât tradițiilor religioase, cât și științifice. Cu toate acestea, Jager nu reușește să vadă tensiunea dintre accentul lui Russell pe impersonal ca fiind crucială atât pentru știință, cât și pentru religie și propriul accent pe centralitatea personalului în metafizica analitică a lui Russell. Prin urmare, teza pe care am înaintat-o, deși sugerată pe alocuri de Jager, nu reiese clar în discuția sa, deoarece este încurcată cu o altă viziune destul de distinctă și chiar opusă. Care a fost, atunci, rolul motivațional al misticismului în filosofia lui Russell? Odată ce Russell a realizat o sinteză a misticului și a științificului, el a putut continua să susțină cu toată inima știința și filozofarea științifică. O mare parte din cariera sa ulterioară a fost dedicată promovării științei în fața filosofilor și a publicului larg și, ca și în reconstrucțiile sale logice, realizării programului de filozofie științifică pe care l-a schițat în 1912—14. Putea să facă aceste lucruri și chiar să atace filosofi cu orientare mistică, precum Bergson, simțindu-se fidel spiritului misticismului și, prin urmare, fără să simtă că ar trăda ceva ce considera ca având „o valoare inestimabilă”.

După ce a spiritualizat efortul științific, Russell a putut recomanda ca filozofii să-i imite pe oamenii de știință, lucru pe care l-a făcut în eseul său din 1914 „On Scientific Method in Philosophy”. Noii filozofi științifici, potrivit lui Russell, s-ar angaja în analiză, nu în sinteză. Munca lor ar fi „pe fragmente și provizorii”, mai degrabă decât globală și orientată spre certitudine. Mai presus de toate, ar fi liberă de încurcături etice. „Filozofia științifică, așadar, care urmărește doar înțelegerea lumii și nu în mod direct vreo altă îmbunătățire a vieții umane, nu poate ține seama de noțiunile etice fără a fi îndepărtată de acea supunere la fapte care este esența temperamentului științific.” Misticism and Logic, p. 83). Ceea ce Russell nu reușește să sublinieze aici este că motivele sale pentru această concluzie sunt, cel puțin în parte, etice și religioase.

Există numeroase ironii cu privire la situația lui Russell. În aceste eseuri, Russell a făcut multe pentru a stabili cursul filozofiei academice în secolul al XX-lea. Noul filozof analitic ar fi tentativ și limitat în scopurile sale. El ar evita sinteza globală și problemele de etică, politică și religie personală. El „ar renunța la speranța de a rezolva multe dintre problemele mai ambițioase și mai interesante din punct de vedere uman ale filozofiei tradiționale” (ibid., p. 92). În timp ce această descriere a stabilit idealul pentru mulți practicanți, Russell însuși nu și-a limitat niciodată gândirea sau scrisul în aceste moduri. A scris din ce în ce mai mult pe subiecte încărcate de valori și prin gândirea sa a vizat „îmbunătățirea vieții umane”. În plus, eseurile care au oferit rațiunea filosofării științifice au fost exemple magistrale ale genului de filozofie tradițională care se ocupă de probleme „interesante din punct de vedere uman”. În cele din urmă, prin lucrare după lucrare, el nu numai că a analizat știința, ci a încercat să sintetizeze descoperirile acesteia, încorporându-le într-o metafizică generală. Oricât de influent a fost modelul său de filozofie științifică, Russell însuși nu a fost niciodată constrâns de acesta.

 

Articolul original în engleză se află aici:

https://www.researchgate.net/publication/254624694_Russell%27s_Scientific_Mysticism

Traducerea în românește îmi aparține, V.J.
Sublinierile cu bold îmi aparțin.[1] Bertrand Russell (New York: Viking Press, 1972), p. 8; my italics.

[2] Bertrand Russell Speaks His Mind (New York: Avon Books, 1960), p. 19.

[3] New York: Simon and Schuster, 1957, p. v.

 

[4] London: George Allen and Unwin, 1972, p. 462.

 

[5] The Metaphysical Foundations of Modern Science (Garden City, N.Y.: Doubleday— Anchor Books, 1954; originally published 1924)5 p. 25.

 

 

 


Salt la inceputul paginii