Evagrie Ponticul (345-399)

Dacã vrei sã te rogi, ai nevoie de Dumnezeu, care "dã rugãciune celui ce se roagã"(1 Sam 2:9). Prin urmare cheamã-L pe El zicând: "Sfinteascã-se numele Tãu, vie împãrãtia Ta"(Mat 6:9-10) - adicã Duhul Sfânt si Fiul Tãu, Cel Unul Nãscut. Cãci El ne-a învãtat sã zicem:"In Duh si în Adevãr se cuvine sã ne închinãm Tatãlui" (Ioan 4:24-25).

Când mintea ta, cuprinsã de dragoste arzãtoare pentru Dumnezeu, iese putin câte putin, ca sã spunem asa, din trup, si alungã de la ea toate gãndurile ce vin de la simturi, din amintire si din temperament, umplându-se în acelasi timp de evlavie si de bucurie, atunci poti socoti cã te-ai apropiat de hotarele rugãciunii.

Duhul Sfânt, din milã nesfârsitã pentru slãbiciunea noastrã, vine la noi chiar si atunci când suntem necurati. Si dacã aflã cã mintea noastrã i se roagã cu adevãrat, îsi face lãcas în ea si, alungând toate gândurile si conceptele care îi dau târcoale, o îndeamnã spre dragostea rugãciunii duhovnicesti.

Dacã vrei sã te rogi, nu fãptui nimic din cele ce se împotrivesc rugãciunii, pentru ca Dumnezeu sã-ti stea alãturi si sã fie cu tine.


...a fost în intentie dar...
In desert in cautarea Eternitatii...faceti click
Faceti click pe fotografie pentru a ajunge la un poem adecvat...
din volumul Oameni de luminã de Frere Jean
Pagina de START