[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]Despre Meditaţie
de
Dom Aelred Graham, O. S. B. (Ordinul Sfântului Benedict)

Studies in Comparative Religion, Vol. 1, No.1 World Wisdom, Inc.

O prelegere ţinută la sediul Societăţii Sf. Ioan Evanghelistul, Cambridge, Mass., U.S.A., la data de 10 noiembrie 1965

Traducere Marian Stan

Cum ar trebui să abordeze cineva subiectul Meditaţiei, adresându-se unui public precum cel de faţă? Ar putea folosi răstimpul limitat pe care îl avem la dispoziţie pentru a reaminti ce au spus unii sfinţi şi maeştrii spirituali asupra subiectului – ceea ce s-ar dovedi a fi doar o foarte sumară antologie a textelor cu care suntem deja familiarizaţi. Altcineva ar putea încerca o scurtă analiză teologică, pentru a elucida anumite principii subiacente meditaţiei religioase – dar demersul se poate dovedi prea abstract şi mai degrabă plictisitor. Sau, mai ştii?, cineva se poate încumeta să predice despre importanţa practicii – dar publicul ar asculta mai mult din obligaţie, pe lângă faptul că, din anumite puncte de vedere, o asemenea predică ar fi deplasată.

În schimb, voi vorbi despre meditaţie în experienţa unui anumit individ, deoarece aceasta este zona în care mă simt cel mai puţin incompetent. Dacă, referindu-mă la el, voi folosi persoana a treia, nu o voi face pentru a induce pe cineva în eroare, ci doar pentru a conferi o minimă aparenţă de respectabilitate unei manifestări de exhibiţionism egoist.

Închipuiţi-vă un tânăr care intră într-o mănăstire benedictină la vârsta de 23 de ani. Educat toată viaţa în credinţa romano-catolică, el nu dovedise o cucernicie prea consecventă (mai curând, dimpotrivă), nici nu avusese parte până la vârsta respectivă, sau de atunci încolo, de ceea ce s-ar putea descrie drept experienţe religioase sau vreo convertire personală spectaculoasă. Cu toate acestea, la vârsta de 20 de ani, pe vremea când era încă ”în lume” (cum se spune), a intrat sub o înrâurire iezuită, fiind puternic influenţat de sistemul de meditaţie al Sf. Ignatiu de Loyola. A urmat o perioadă de mare austeritate personală: cămăşi din ţesătură de păr aspru, posturi, canoane şi alte asemenea, care au dus, sau au părut a duce, la o ferventă devoţiune faţă de Domnul nostru în sacra sa umanitate. Toate aceste nevoinţe au produs şi dorinţa de a fi virtuos şi de a se începe apostolatul pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Privind acea perioadă din perspectiva subtilităţilor la care a avut acces ulterior, omul nostru fără vocaţie de erou a fost recunoscător pentru intuiţiile dobândite atunci, dar s-a convins că acele intuiţii erau prea superficiale pentru a menţine viaţa spiritului la un nivel mai profund. Două motive explicau această stare de lucruri: (i) metoda Sf. Ignatiu nu părea să angajeze intelectul în modalitatea de abordare a subiectului ei, rămânând în sfera imaginaţiei picturale – de exemplu, reconstituind în imaginaţie scene din viaţa Domnului nostru, etc (ii) accentul cade pe voinţă şi pe năzuinţa lipsită de efort – fără un arsenal mental pe măsură să suscite şi să direcţioneze acea năzuinţă.

Cu toate acestea, într-o anume etapă a itinerariului lor spiritual, tinerii – mai ales cei care nu-şi pot stăpâni emoţiile şi pasiunile – pot profita, probabil, în urma contactului cu spiritualitatea Sf. Ignatiu.

Intrând în mănăstire, a descoperit o atmosferă destul de diferită, cu puternice - prea puternice, poate – prejudecăţi anti-iezuite, o spiritualitate cu tentã mai degrabã colectivã decât individualã, centrată pe celebrarea Liturghiei şi a Serviciului Divin în strană. Dar ni se cerea mereu cel puţin o jumătate de oră de rugăciune mentală sau meditaţie în fiecare zi, fără a ni se oferi instrucţiuni precise în legătură cu asta. Te pomeneai jucându-te cu un verset din Psalmi sau din Noul Testament, cu a zicere a Sf. Ioan al Crucii, cu un pasaj din Părintele Augustine Baker – sau ţi se întâmpla, cel mai probabil, să adormi pur şi simplu.

Cu toate acestea, în primii ani de viaţă în mediu benedictin, el a început să nutrească anumite convingeri. Era convins, de exemplu, că a fi atent în biserică, chiar dacă era de dorit, nu era suficient. Mai importantă era nevoia de a-ţi aminti de tine şi, în genere, a dobândi o prezenţă conştientă (aware) în afara bisericii – în interacţiunile cu oamenii şi în alte situaţii. Apoi, s-a convins de importanţa singurătăţii, pentru a găsi în el însuşi resursele de a fi fericit de unul singur. În plus, avea impresia că abilitatea de a-şi aminti de sine (recollectedness) şi singurătatea rodnică erau legate, cumva, de meditaţie. Dacă nu reuşeşti să meditezi, mintea îţi va fi împrăştiată, şi nu vei putea experimenta nici măcar primele faze a ceea ce Plotin (căci îl citise pe Plotin, cândva, la începuturi) numea ”zborul celui singur către Cel Singur.”

Ajungând să studieze teologia cu călugării dominicani la Oxford, a făcut noi descoperiri. Pe lângă faptul că oferă un splendid cadru doctrinar, Summa Theologica pare să ne comunice, ca din întâmplare, două lecţii cu implicaţii asupra meditaţiei religioase. Una este inadecvarea afirmaţiilor verbale pentru a exprima ce este în minte/suflet sau pentru a descrie ce se află în exteriorul acestora. Cealaltă lecţie privea realismul afirmaţiilor din crez. Potrivit Sf. Thomas, actul de credinţă nu este un simplu consimţământ dat unei propoziţii verbale, ci o mişcare a minţii spre realitatea la care se referă respectiva propoziţie. Astfel, când spunem ”Credo in unum Deum” (in cu acuzativul) mintea se mişcă, ca să spunem aşa, către Dumnezeu, într-un act vital de percepţie totală.

Când toate acestea au fost puse în legătură cu o psihologie de inspiraţie augustiniano-tomistă, ce afirma sălăşluirea lui Dumnezeu în suflet: prezenţa imanentă a Sfintei Treimi în spiritul uman – studentul a înţeles promiţătoarele posibilităţi ale meditaţiei. Pentru a fi într-un contact direct, deşi obscur, cu Dumnezeu, trebuia să săvârşeşti acte pure inspirate de credinţă şi dragoste – atâta tot. Potrivit Sf. Thomas, prin harul sfinţitor, sufletul este înzestrat cu virtuţile teologale şi cu darurile Sfântului Duh. Dovedind suficientă fidelitate, cineva poate experimenta câte ceva din realitatea Divină. Cu îngâmfarea tinereţii, acest student a început să-şi imagineze că ştia ce vroia să spună Sf. Thomas, când a afirmat că în propria sa Summa teologică se află atât de multe ”paie” în comparaţie cu ceea ce văzuse în experienţa mistică.

Aici, suntem îndemnaţi la prudenţă, căci până şi în domeniul celor sfinte există un intelectualism arid, care trebuie să fie corijat prin conştientizarea nimicniciei creaturii în faţa lui Dumnezeu, prin realizarea faptului că, pentru un creştin, testul suprem nu reprezintă culmile rugăciunii contemplative pe care presupune că le-ar fi atins, ci gradul în care a învăţat să nu-şi afirme orgolios propria virtute (the degree of non-righteousness), caritatea şi compasiunea faţă de cei din jurul său.

O carte care a avut o enormă influenţă asupra sa a fost Norul Necunoaşterii, un faimos tratat teologic din sec. XIV. Învăţătura cuprinsă în această scriere, învăţătură ce-i persistă încă în minte, priveşte extrema simplitate la care poate ajunge rugăciunea individuală – nu mai mult decât rostirea mentală a unui singur cuvânt: Dumnezeu, sau Iisus. Tratatul consideră că există posibilitatea de a fi conştient de ”Realitatea Ultimă” într-un mod aproape continuu, această posibilitate fiind, în ochii autorului ceva real, fie şi numai ca o perspectivă îndepărtată. (Citez din capitolul 71 al Norului):

...există unii care, datorită harului, sunt atât de permeabili duhovniceşte şi atât de acasă în Dumnezeu în această graţie a contemplaţiei, încât par a şi-o păstra şi când se află în condiţiile obişnuite ale lucrării spirituale, fie că sunt aşezaţi, merg, stau în picioare sau în genunchi. Şi, în toate aceste ipostaze, ei deţin controlul deplin al facultăţilor lor fizice şi mentale, putându-se folosi de ele dacă doresc....

În paralel cu interesul pentru teologia creştină şi tentativele sale vizând rugăciunea mentală, studentul nostru monah a început să vădească o înclinaţie de diletant spre spiritualitatea provenită din India, în special buddhismul. (Aici voi renunţa la subterfugiul aluziei, atât de iritant, probabil, trecând la persoana întâia singular). Nu am calificarea să vorbesc despre aspectele instituţionale şi de ritual ale buddhismului. Foarte interesante pentru creştini mi se par, în schimb, tipul de percepţie (insight) buddhist şi maniera de meditaţie. Prin tipul de percepţie înţeleg, în mare ceea ce se află cuprins în Adevărurile Nobile ale lui Gautama, iar prin meditaţie înţeleg tipul de disciplină fizică şi mentală practicată în Zen Buddhism.

Prin remarcile sumare pe care le voi face asupra subiectului, nu intenţionez să stabilesc la fiecare pas, ori, mai bine zis, în niciun punct, paralelismele evidente care există (după părerea mea) între buddhism şi creştinism. Este suficient a spune că respectivele paralelisme sunt incontestabile, şi că  acele contacte pe care le-am avut cu buddhismul şi buddhiştii (recunosc – foarte limitate) au fost întotdeauna cordiale şi deseori aproape reverenţioase, neavând câtuşi de puţin efectul de a mă îndepărta de spiritualitatea tradiţională catolică, aşa cum o cunosc graţie studiului.

Buddhiştii acceptă ca pe o realitate fundamentală a vieţii omniprezenţă suferinţei, în sensul de frustrare. Trăim într-o vale a plângerii. Lucrurile nu merg niciodată aşa cum trebuie pentru multă vreme. Suntem confruntaţi cu moartea – în cele din urmă, cu propria moarte, dar încontinuu cu moartea altora – cu boala, cu sănătatea şubredă, cu sărăcia, sau numai cu acele piedici şi plictiseli cotidiene, de fiecare ceas, precum cea de a fi într-o companie neplăcută, de a avea un loc de muncă nepotrivit, de a locui cu persoane dezagreabile – sau, la nivel subiectiv, de a fi nevoit să-ţi suporţi depresiile, sentimentele de culpă şi senzaţia nedefinită de inadecvare.

Desigur, nu putem face nimic pentru ca aceste experienţe să fie altele decât cele ce sunt, dar ceea ce tinde să le facă insuportabile este ceea ce Guatama numeşte ”sete” – ”sete însoţită de desfătare şi lăcomie, căutarea plăcerii când aici, când acolo, mai precis setea de experienţe senzoriale, setea de autoperpetuare, setea de extincţie.” Să observăm că sursa acestui rău, miezul tuturor suferinţelor omeneşti, nu este lucrul după care se însetează – experienţa senzorială, de exemplu – ci setea însăşi. Cineva poate şi chiar se cuvine să se bucure într-un context adecvat; greşeşte doar când devine obsedat de dorinţa după asemenea plăceri.

Conform învăţăturii buddhiste, soluţia acestei probleme este debarasarea de (sau eliberarea de) sete  -”desprinderea de ea, renunţarea la ea, eliberarea de ea, non-ataşamentul faţă de ea.” Atingerea acestei stări de eliberare (care este iluminarea, Buddha-itatea, trezirea) este rostul şi scopul existenţei umane. Ea implică practicarea unor precepte etice, iar, în cazul specific al buddhismului, calea cu 8 braţe care constă  în ”concepţii juste, intenţii juste, vorbire justă, conduită justă, mijloace de trai juste, efort just, atenţie justă, concentrare justă.”

Însă pentru a ne duce viaţa aşa cum se cuvine, trebuie să ne adecvăm gândirea, sau – mai bine zis – trebuie să adoptăm atitudinea mentală şi spirituală corectă. Cea mai la îndemână modalitate de a induce asemenea schimbare este prin meditaţie. Şi de acum încolo voi vorbi de meditaţie, nu într-un sens specific buddhist, ci într-o accepţiune aplicabilă în egală măsură creştinilor – cel puţin, acelor creştini care sunt preocupaţi de nivelele mai profunde şi mai mature ale vieţii spirituale.

Când vorbim despre meditaţie, ne gândim de obicei la o meditaţie asupra sau despre ceva. Avem întotdeauna o temă a meditaţiei noastre. Sensul acesteia este de a oferi o ţintă minţilor noastre. Dar, orice temă alegem, chiar şi cea mai elevată, descoperim, de obicei, că ea se dovedeşte a fi mai degrabă banală, şi că nu ne putem menţine atenţia. Aşa că suntem distraşi, mintea noastră hoinăreşte, visăm cu ochii deschişi – ceea ce este o formă de iluzionare (wishful thinking), o modalitate de a jindui, prin urmare – iar meditaţia devine la fel de frustrantă, dacă nu cumva mai frustrantă decât oricare dintre activităţile normale de fiecare zi.

Aici aş veni cu sugestia că rostul subtil al meditaţiei nu este acela de a gândi despre ceva, oricât de edificator, ci doar de a fi ceva – în acest caz, a fi cine suntem cu adevărat, a fi noi înşine. Ori de câte ori facem câte ceva care necesită acţiune în exterior – prin forţa lucrurilor, suntem nevoiţi să ne concentrăm asupra activităţii exterioare aproape cât este ziua de lungă – nu suntem niciodată noi înşine. Suntem simpli actori, actanţi, nevoiţi să asume unul sau altul dintre roluri, chiar dacă acesta ar putea fi unul extrem de virtuos, sau – de ce nu? – eroic.

Totuşi, din când în când, simţim nevoia de a fi, pur şi simplu, noi înşine – acţiunile omului îşi găsesc un sens acceptabil doar în clipa când ele se revarsă, ca să ne exprimăm astfel, din fiinţa lui adevărată. Toată lumea admite că atingem forma optimă când suntem cu adevărat treji şi vigilenţi. Nu  este vorba despre acea conştienţă preocupată de sine într-un sens egoist, ci, dimpotrivă, de gradul în care conştienţa noastră este actualizată ”existenţial” (pentru a folosi o exprimare actuală) – astfel încât, într-o modalitate imposibil de definit, fiinţa şi cunoaşterea noastră fuzionează. Eliberaţi momentan de orice distrageri – pur şi simplu suntem.

Pentru atingerea acestei stări nu trebuie să ne gândim la ceva, ci mai degrabă să ne gândim la nimic (no-thing). Oricum, minţile noastre fiind ceea ce sunt, acest lucru pare aproape imposibil. De îndată ce facem eforturi să ne gândim la nimic, nimicul devine şi el un lucru (poate, imaginea unui cerc, sau a unei găuri), şi suntem exact în punctul de unde am pornit. Ceea ce putem face, totuşi, dacă suntem suficient de vigilenţi, este să nu ne agăţăm de niciun gând – lăsând toate gândurile să curgă, detaşându-ne de ele, îngăduindu-le, astfel, să se stingă în neant datorită lipsei de atenţie.

Cineva ar putea fi tentat să întrebe – ce legătură au toate astea cu religia? Răspunsul este – una foarte mare. Aşa cum a evidenţiat – pe bună dreptate, cred – Paul Tillich, ”religia nu este o funcţie specială a vieţii spirituale omeneşti, ci este dimensiunea profundă a tuturor funcţiilor sale”. S-a spus pe bună dreptate că singurul lucru profan (secular) de pe pământ este inima profană a omului. În clipa când nu ne pierdem în amintiri deşarte, nici nu scrutăm plini de speranţă viitorul, ci trăim plenar realitatea prezentului – cea pe care, aşa cum observa T. S. Eliot, nu o putem suporta prea mult – într-un anumit mod, atitudinea noastră nu poate fi decât religioasă; deoarece mintea noastră se află în contact –oricât de obscur – cu Sursa fiinţei noastre. Merită amintit că nu se putem gândi la Dumnezeu ca atare; ne putem gândi la ideea de Dumnezeu din minţile noastre, sau la o imagine a lui Dumnezeu, aşa cum apare în imaginaţia noastră – dar ideea, sau imaginea nu sunt Dumnezeu. Ele nu sunt nici pe departe o reprezentare adecvată a lui Dumnezeu. ”Ceea ce este Dumnezeu de fapt ne rămâne ascuns,” scrie Sf. Thomas Aquinas (în tratatul său De Veritate). ”Iar aceasta este cea mai înaltă cunoaştere a lui Dumnezeu la care avem acces în această viaţă, a şti că El este deasupra oricărui gând pe care îl putem emite despre El.”

Sf. Thomas Aquinas foloseşte o metaforă spaţială, spunând despre Dumnezeu că este ”deasupra” gândirii noastre. Ea denotă, desigur, acea înălţime de nepătruns (aboveness), acea ”alteritate” (otherness) care colorează într-o mare măsură spiritualitatea creştină. Dar nu mai puţin creştină este percepţia proximităţii lui Dumnezeu, a imanenţei Sale, a Sălăşluirii Lui în spiritul omului. Ascultaţi comentariul Sf. Augustin pe marginea Evangheliei Sf. Ioan: (In Joan Evangel., xxiii, 10): ”Recunoaşte în tine însuţi, ceva din interior, din interiorul tău. Lasă-ţi deoparte atât veşmintele, cât şi trupul; coboară în tine însuţi; mergi în camera ta de taină, în mintea ta. Dacă eşti departe de propriul tău sine, cum te poţi apropia de Dumnezeu? Căci nu în cele trupeşti, ci în cele ale minţii. a fost omul făcut în după chipul lui Dumnezeu. Să-l căutăm pe Dumnezeu în propria Sa asemănare; în imaginea Sa recunoaşte-L pe Creator.” Cele despre care vorbeşte Augustin pot fi fragmentar percepute în liniştea oferită de meditaţie. Si aceasta mã duce pe mine în mod natural sã spun un cuvânt despre postura corporalã pe timpul meditatiei. Poziţia celui care îngenunchează, atât de firească pentru creştini, este – s-ar putea spune – răspunsul dat pe plan fizic transcendenţei lui Dumnezeu. Îngenunchem într-un act de implorare înaintea Creatorului nostru. Însă şi imanenţa lui Dumnezeu îşi găseşte un răspuns adecvat – iar acesta pare să fie postura celui ce stă aşezat, aşa cum apare ea în formele de meditaţie provenite din India.

Oricine – nu doar un creştin catolic credincios – care a învăţat să stea aşezat, cu trunchiul perfect drept, cu ochii întredeschişi, cu membrele pliate spre centru, cu respiraţia atât de lentă şi regulată încât este abia perceptibilă – va atesta o intensificare a conştienţei. Din punct de vedere mental, pari a fi într-un inefabil contact cu Realitatea Ultimă – iar pentru oricine crescut în tradiţia creştină, în asemenea perioade de meditaţie, chiar practicată împreună cu buddhiştii (aşa cum am avut, din când în când, privilegiul) – Realitatea Ultimă, atât cât poate  fi formulată mental, apare întotdeauna în termenii Dumnnezeului manifestat în Domnul nostru Iisus Hristos.

Poate că, înainte de a încheia, s-ar cuveni să spun câteva cuvinte despre yoga. După cum ştim, yoga înseamnă ”unire”, şi, în sine, are foarte puţin de a face cu posturile corporale. Cu toate acestea, există anumite exerciţii simple de hatha yoga pe care mulţi oameni, inclusiv eu, le consideră foarte benefice. Sesizăm tot mai acut strânsa unitate dintre corp şi spirit. Este de aşteptat, prin urmare, ca pe viitor să se acorde mai multă atenţie acelui tip de disciplină fizică vechi de secole, care a dovedit în tot acest timp că se armonizează cu spiritualitatea profundă, dacă nu cumva are un rol activ în dezvoltarea ei.

Deoarece mă adresez unei comunităţi religioase, poate că ar trebui să spun câte ceva despre latura practică a tuturor acestor lucruri – cu atât mai mult cu cât eu însumi sunt întrucâtva responsabil de o comunitate religioasă. Mai întâi, trebuie să spun că acesta este un domeniu în care respectul pentru libertatea spirituală a individului este de o extremă importanţă. Nimeni nu poate fi obligat la practici meditative faţă de care nu mai resimte nicio simpatie sau faţă de care nu are vreo afinitate specială. Prin urmare, nu am vorbit niciodată despre aceste chestiuni – nici măcar în maniera sumară în care o fac azi aici – în prelegerile săptămânale pe care le ţin în faţa comunităţii mele. Unul sau doi membri mai tineri au venit din proprie iniţiativă pentru a-mi cere să le arăt ceea ce fac - şi, bineînţeles, am fost bucuros să le satisfac curiozitatea. În acelaşi fel, când ţin prelegeri în alte comunităţi, de obicei există câţiva care cred că pot profita spiritual de pe urma acestor exerciţii. Dar cea mai gratifiantă experienţă de acest gen a fost cu un mic grup de elevi de liceu care au venit din proprie iniţiativă şi au stat în ceea ce se numeşte meditaţie catolică Zen timp de o jumătate de oră în timpul lor liber într-o duminică seara.

Permiteţi-mi să închei scurta mea prelegere, spunând că aceasta nu este o pledoarie. Nu sunt cineva care are misiunea de a transmite un mesaj. Chestiunile abordate aici mi se par de mare importanţă; dar, în cazul pe care îl cunosc, sau cred că-l cunosc cel mai bine, nu sunt sigur că aceste practici au adus mari ameliorări în singura privinţă care contează – cea care include discernământul, smerenia, caritatea şi compasiunea. Cel mult se poate spune că practicile au născut sentimentul acut al necesităţii acestor calităţi şi aspiraţia către ele.

Mi se pare că marele secret este discernământul plin de compasiune. Trăim într-o vreme când este la modă un anume ”ecumenism”; dar ştim cu toţii că această camaraderie a dialogului interconfesional nu este suficientă. Privind lucrurile realist, s-ar părea că, sub faţada gesturilor de prietenie şi bunăvoinţă evidentă, subzistă încă, la fel de solide ca întotdeauna, vechile prejudecăţi moştenite prin etnie, care, împreună cu interesele corporaţiilor ecleziastice, blochează orice efort de unire a ceea ce a rămas din creştinătate. Întâlnirile la nivel de organizaţie, ierarh cu ierarh, căutarea unei înţelegeri reciproce privitoare la doctrină, a unei formule cuprinzătoare să fie, oare, abordarea justă? Dacă putem atinge nivelul mai profund al unui ecumenism al spiritului, nu ne putem aştepta ca diferenţele organizatorice sau de formulare a doctrinei să dispară. Vom descoperi, poate, că ele nu contează foarte mult.

Articolul original în engleza aici: http://www.studiesincomparativereligion.com/public/articles/On_Meditation-by_Dom_Aelred_Graham.aspx


Salt la inceputul paginii