[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


 ALLAN KARDEC
(1804-1869)

Cartea Spiritelor
Principiile doctrinei spiritiste cu privire la nemurirea sufletului,
natura Spiritelor şi raporturile lor cu oamenii,
legile morale, viaţa prezentă, viaţa viitoare
şi viitorul umanităţii

Traducere din limba franceză: George Scrima
Editura Herald, 2016
Detalii carte pe site-ul editurii aici:
https://edituraherald.ro/carti/cartea-spiritelor-250-detail#.V2AIuNSLTUJ

Cuvânt înainte

Când se evocă spiritismul, cu cortegiul său de măsuţe ce valsează, transe ale mediumilor, fiori de dincolo de moarte şi vizitatori fantomatici, se provoacă mai curând ilaritate decât curiozitate ştiinţifică, chiar şi la cei mai fervenţi căutători ai misterului. Trebuie să recunoaştem că simpla rostire a formulelor consacrate de genul: „Spirit eşti acolo?” este asociată cu zeflemeaua sau hazul nebun.

Totuşi spiritismul nu are nimic în comun cu o organizaţie ce caută să profite de tristeţea şi credulitatea unor văduve bogate, puţin cam isterice şi maniace, puţin cam obosite de operele de binefacere ale diocezei, şi sperând la experienţe spirituale mai tulburătoare, în marginea interdicţiei şi a clandestinităţii. Fapt semnificativ: nenumăraţi savanţi, scriitori, filozofi, şi nu dintre cei mai puţin importanţi, sau aplecat cu pasiune asupra problemei fizicianul Crookes, Victor Hugo, astronomul Flammarion, profesorul Richet, Beruson, Victorien Sardou, şi mulţi alţii tot atât de celebri.

Ca multe alte mari curente religioase, spiritismul nu sa dezvoltat cu adevărat decât departe de patria sa, Franţa, manifestându-se în întreaga plenitudine tocmai în Asia şi mai ales în America. Astfel în 1957 guvernul brazilian a emis un timbru cu efigia lui Allan Kardec pentru a marca centenarul primei ediţii a Cărţii Spiritelor. Or, chiar astăzi, aproape necunoscută marelui public european această lucrare este al doilea bestseller mondial după Biblie.

Chiar de la publicarea acestui text, spiritismul a dezlănţuit atacuri furibunde din partea tuturor orizonturilor ideologice. Cei mai înverşunaţi adversari de odinioară au încheiat un fel de armistiţiu tacit pentru a nimici intrusul. Şi astfel mână în mână scientismul şi biserica romană aruncă asupra lui anatemele cele mai feroce. Din autodafeul ordonat de episcopul de Barcelona se simt izurile neplăcute ale Inchiziţiei şi ale vremurilor pe care le credeam apuse.

De ce atâta patimă şi înverşunare? Fără îndoială după iudaism, creştinism şi islamism, spiritismul apărea ca o diferenţă de proporţii: nu mai apare Dumnezeu (sau Iehova, sau Allah) care se adresează direct şi personal aleşilor săi. De data aceasta sunt spiritele, sufletele defuncţilor. Şi ele o fac într-un limbaj clar, simplu, accesibil tuturor. De unde poate proveni reacţia Bisericii? Să fie oare gelozia unui mare negustor care se teme de sustragerea clientelei sale şi de pierderea monopolului trecerii către celălalt tărâm? De altfel chiar spiritele îşi exasperează adversarul şi îi sporesc agresivitatea botezând Cartea Spiritelor „Al Treilea Testament”.

Ca totdeauna în astfel de cazuri luptele fratricide sunt necruţătoare. Aceste divergente virulente maschează totuşi puncte principiale comune. Mai întâi un caracter popular, o vocaţie dogmatică şi universalistă, o fervoare militantă şi aspiraţii misionare. E nevoie să se predice Cuvântul şi a patra religie revelată. Spiritismul nu este altceva decât o „şcoală de înţelepciune”: nici un secret ezoteric, nici un demers initiatic. Spiritele pretind să aşeze credinţa lor pe o serie de evidenţe experimentale, de constatări obiective, cvasiştiinţifice. Acestea fiind spuse, spiritismul ascunde un factor foarte puternic de reuşită şi de eficacitate ce constituie totodată originalitatea sa, specificitatea sa: incredibilul potenţial de speranţă consolatoare vehiculat de doctrina sa, într-un cuvânt ardentul optimism inseparabil de demersul său. Acesta este, cred, primul suport al prodigiosului său impact asupra conştiinţelor.

Pe de altă parte, puţine credinţe pot să se rezume (fără a se trăda) la câteva certitudini clare şi percutante, adaptabile la toate formele şi la toate nivelurile de inteligenţă.

Murind, omul se dezbracă de corpul său ca de un veşmânt uzat, grosier, o podoabă greoaie pentru a putea să plonjeze într-o euforică şi inepuizabilă lumină divină desigur cu condiţia să fi dus o viaţă morală. În acest sens spiritismul îşi afirmă superioritatea faţă de teologia catolică. În ochii Bisericii, într-adevăr, moartea este un somn lung care, la sfârşitul mileniilor şi în Ziua Judecăţii, se va sfârşi cu o înviere a trupurilor cărora Christos triumfător le va acorda pedepse şi recompense. Ce aşteptare interminabilă şi incertă în putreziciunea cărnii şi în neant, ce de spaime şi angoase în perspectivă! în schimb spiritismul ne promite o eliberare imediată, prin care dragii noştri defuncţii imateriali ne înconjoară cu protecţia lor invizibilă şi cu tandreţea lor activă! Pentru câteva clipe doar, am dori săi reîntâlnim prematur, înainte de ora fixată de Destin.

Scăldându-se într-un climat evanghelic misionar, spiritismul nu se mulţumeşte să anunţe o doctrină mai mult sau mai puţin euforizantă. El revendică un rol şi o forţă mesianică. Prin tălmăcirea lui Allan Kardec, profetul fondator, se proclamă încoronarea unei noi epoci, a unui nou pact cu Dumnezeu, şi de aici cea mai mare revoluţie după izgonirea din paradis. În sfârşit a venit timpul când trebuie să se sfărâme acest perete impenetrabil ce separa până acum lumea spiritelor dematerializate de lumea celor vii, astfel încât datorită mesajelor de dincolo de mormânt omenirea suferindă să recapete curaj şi încredere.

Faţă de scleroza bisericilor oficiale, de pretenţiile mărginite ale scientismului materialist şi de aroganţa intelectuală seacă a sectelor şi grupurilor de pseudoiniţiaţi, spiritismul oferă singura speranţă autentică: „Moartea nu există. Totul este viaţă, numai formele şi vibraţiile diferă. Şi iată că se apropie momentul crucial când dialogul unei dimensiuni cu cealaltă va deveni lucru curent, cotidian. Ce salt înainte fantastic!” S-a sfârşit cu labirinturile mentale inextricabile unde psihismul se împotmolea, se rătăcea până la nebunie! Diferenţa dintre „cei vii” şi „cei morţi”?

Simplă chestiune de deghizare, de garderobă, chiar de modă vestimentară.

Un cuvânt despre omul care a creat mişcarea spiritistă.

Nimic nu părea să-l  facă pe HippolyteLeon Denizard Rivail să urmeze straniul drum ce ia fost hărăzit. Pe la douăzeci şi cinci de ani (1829) Rivail, care făcuse studii strălucite, devine propagatorul ideilor lui Pestalozzi unul din creatorii pedagogiei moderne. În 1830 Rivail se instalează la Paris. El deschide aici, pe strada Sovres nr. 35, un aşezământ şcolar unde instituie principiile profesiei sale. În 1832 se căsătoreşte cu o femeie cu zece ani mai în vârstă, care va fi de o discreţie şi de o fidelitate cu totul exemplare.

Asociatul său dând faliment, Rivail se vede constrâns să-şi vândă aşezământul pedagogic.

Începe atunci să scrie tratate de popularizare, în special lucrări de contabilitate. Pe parcursul mai multor ani desfăşoară o activitate intensă, cuprinzând cursuri de gramatică, matematică, drept şi medicină. În 1849, este profesor de ştiinţe la un liceu parizian. Tot acest travaliu sfârşeşte prin ai procura o anumită prosperitate, care-i permite să se dedice liber noii sale pasiuni: magnetismul.

Astfel că se introduce puţin câte puţin în unele cercuri unde asistă la experienţe cu mediumi.

Hyppolite Leon Denizard Rivail are cincizeci de ani şi cuvântul spiritism încă nu există.

Prietenii săi: Carlotti, Victorien Sardou, Rene Taillandier, editorul Didier, şi alţi câţiva, îi încredinţează o treabă deosebit de delicată. Ei au adunat o imensă documentaţie provenind din toate colturile Europei şi Americii despre fenomenele paranormale. Acestui morman de hârtie iau  mai adăugat vreo cincizeci de caiete în care sunt descrise cu minuţiozitate experienţele urmărite pe parcursul a cinci ani de zile. I-au cerut lui Rivail să încerce să organizeze toată această harababură, să extragă anumite principii, să realizeze o sinteză.

Începutul este pe cât se poate de dificil. Rivail analizează documentele obscure, adesea absurde, şi dacă acceptă să continue este numai datorită complezenţei amicale.

În timpul unei şedinţe, un mediu afirmă că Rivail a fost într-o viaţă anterioară un druid cu numele de Allan Kardec. Îi mai spune că spiritele îl vor călăuzi în viaţa actuală pentru a aduce umanităţii o nouă doctrină salvatoare. Rivail este frapat de aceste declaraţii. Ca urmare, capătă  convingerea că este ajutat, inspirat în cercetările sale. O certitudine îl stăpâneşte: Spiritele au o existenţă reală, verificabilă. Mii de probe s-au acumulat dealungul istoriei pentru a demonstra prezenta lor invizibilă şi câteodată intervenţiile lor.

Aceasta este credinţa ridicată la nivel de dogmă pe care îşi edifică întreaga filozofie. Şi începe să redacteze cu febrilitate Cartea Spiritelor. Textul este semnat Allan Kardec. Sub acest nume fondatorul spiritismului va deveni curând celebru.

La 1 ianuarie 1858, Kardec înfiinţează un ziar, Revista Spiritistă, care mai există şi astăzi.

Apoi până în 1868 publică succesiv Cartea mediumilor, Evanghelia după spiritism, Geneza.

Atins de surmenaj cardiac, Allan Kardec moare la 31 martie 1869. Înhumat în cimitirul PereLachaise el rămâne şi astăzi obiectul unui veritabil cult: mausoleul său este plin de flori în orice anotimp.

Patrick Ravignant

Pentru a vă face o idee despre conţinutul cărţii iată Cuprinsul ei:

Cuvânt înainte

Cartea întâi CAUZELE PRIME

Cap. I Dumnezeu

1. Dumnezeu şi infinitul
2. Probe ale existenţei lui Dumnezeu
3. Atributele Divinităţii
4. Panteismul

Cap. II Elementele generale ale universului

1. Cunoaşterea principiului lucrurilor
2. Spirit şi materie
3. Proprietăţi ale materiei
4. Spaţiul universal

Cap. III Creaţia

1. Facerea lumilor
2. Formarea entităţilor vii
3. Popularea pământului. Adam
4. Diversitatea raselor umane
5. Pluralitatea lumilor
6. Concordanţe biblice referitoare la creaţie

Cap. IV Principiul vital

1. Entităţi organice şi anorganice
2. Viaţa şi moartea
3. Inteligenţă şi instinct

Cartea a doua LUMEA SPIRITISTĂ SAU SPIRITELE

Cap. I Spiritele

1. Originea şi natura spiritelor
2. Lumea primitivă
3. Forma şi ubicuitatea Spiritelor
4. Perispiritul
5. Diferitele ordine ale Spiritelor
6. Scara spiritistă
7. Progresul Spiritelor
8. Îngeri şi demoni

Cap. II Încarnarea spiritelor

1. Scopul încarnării
2. Despre suflet
3. Materialism

Cap. III Reîntoarcerea de la viaţa corporală la viaţa spirituală

1. Sufletul după moarte
2. Separarea sufletului de corp
3. Spiritul tulburat

Cap. IV Pluralitatea existenţelor

1. Despre reîncarnare
2. Justeţea reîncarnării
3. Încarnarea în diferitele lumi
4. Transmigraţia progresivă
5. Soarta copiilor după moarte
6. Sexele Spiritelor
7. Paternitate, filiaţie
8. Similitudini fizice şi morale
9. Ideile înnăscute

Cap. V Consideraţii despre pluralitatea existenţelor

Cap. VI Viaţa spiritistă

1. Spirite rătăcitoare
2. Lumi tranzitorii
3. Percepţiile, senzaţiile şi suferinţele Spiritelor
4. Eseu despre senzaţie la Spirite
5. Alegerea probelor
6. Relaţiile de dincolo de moarte
7. Raporturile de simpatie şi antipatie ale Spiritelor
8. Amintirea existenţei corporale
9. Comemorarea morţilor. Funeraliile

Cap. VII Reîntoarcerea la viaţa corporală

1. Preludiul reîntoarcerii
2. Unirea sufletului cu corpul
3. Facultăţi morale şi intelectuale
4. Influenţa organismului
5. Idioţenia, nebunia
6. Despre copilărie
7. Simpatii şi antipatii terestre
8. Uitarea trecutului

Cap. VIII Emanciparea sufletului

1. Somnul şi visurile
2. Vizite spiritiste între persoanele aflate în viaţă
3. Transmiterea ocultă a gândului
4. Letargie, catalepsie, morţi aparente
5. Somnambulismul
6. Extazul
7. Al doilea văz
8. Rezumat despre somnambulism, extaz şi al doilea văz

Cap. IX Intervenţia Spiritelor în lumea corporală

1. Pătrunderea gândirii noastre printre Spirite
2. Influenţa Spiritelor asupra gândurilor şi acţiunilor noastre
3. Posedaţii
4. Convulsionarii
5. Afecţiunea Spiritelor pentru anumite persoane
6. Îngeri păzitori, Spirite protectoare
7. Influenţa Spiritelor asupra evenimentelor
8. Acţiunea spiritelor asupra fenomenelor naturii
9. Spiritele în timpul luptelor
10. Pactele cu spiritele
11. Putere ocultă. Talismane. Vrăjitori
12. Binecuvântare şi blestem

Cap. X Ocupaţiile şi misiunea Spiritelor

Cap. XI Cele trei regnuri

1. Mineralele şi plantele
2. Animalele şi omul
3. Metempsihoza

Cartea a treia LEGILE MORALE

Caap. I Legea divină sau naturală

1. Caracterele legii naturale
2. Cunoaşterea legii naturale
3. Binele şi răul
4. Diviziunea legii naturale

Cap. II Legea adoraţiei

1. Scopul adoraţiei
2. Adoraţia exterioară
3. Viaţa contemplativă
4. Rugăciunea
5. Politeismul
6. Sacrificiile

Cap. III Legea muncii

1. Necesitatea muncii
2. Limita lucrului. Repausul

Cap. IV Legea perpetuării

1. Populaţia globului
2. Succesiunea şi perfecţionarea neamurilor
3. Obstacole în calea perfecţionării
4. Căsătoria şi celibatul
5. Poligamia

Cap. V Legea conservării

1. Instinctul de conservare
2. Mijloace de conservare
3. Bucuria bunurilor pământeşti
4. Necesarul şi surplusul
5. Privaţiunile voluntare. Mortificările

Cap. VI Legea distrugerii

1. Distrugerea necesară şi distrugerea abuzivă
2. Calamităţi distrugătoare
3. Războaiele
4. Crima
5. Cruzimea
6. Duelul
7. Pedeapsa cu moartea

Cap. VII Legea societăţii

1. Necesitatea vieţii sociale
2. Viaţa de izolare. Legământul tăcerii
3. Legăturile de familie

Cap. VIII Legea progresului

1. Starea naturii
2. Drumul progresului
3. Popoare degenerate
4. Civilizaţia
5. Progresul legislaţiei umane
6. Influenţa spiritismului asupra progresului

Cap. IX Legea egalităţii

1. Egalitatea naturală
2. Inegalitatea aptitudinilor
3. Inegalităţile sociale
4. Inegalitatea bogăţiilor
5. Încercările bogăţiei şi ale mizeriei
6. Egalitatea drepturilor bărbatului şi femeii
7. Egalitatea în faţa morţii

Cap. X Legea libertăţii

1. Libertatea naturală
2. Sclavia
3. Libertatea de a gândi
4. Libertatea conştiinţei
5. Liberul arbitru
6. Fatalitatea
7. Cunoaşterea viitorului
8. Rezumat asupra mobilului acţiunilor omeneşti

Cap. XI Legea dreptăţii, dragostei şi carităţii

1. Dreptatea şi drepturile naturale
2. Dreptul de proprietate. Furtul
3. Mila şi dragostea pentru aproapele
4. Dragostea maternă şi filială

Cap. XII Perfecţiunea morală

1. Virtuţi şi vicii
2. Pasiunile
3. Despre egoism
4. Caracterul omului de bine
5. Cunoaşterea de sine

Cartea a patra SPERANŢE ŞI CONSOLĂRI

Cap. I Pedepse şi bucurii pământene

1. Fericirea şi nefericirea relative
2. Pierderea persoanelor iubite
3. Decepţii. Ingratitudine. Iubirile care lasă urme
4. Unirile antipatice
5. Teama de moarte
6. Dezgustul de viaţă. Sinuciderea

Cap. II Pedepse şi bucurii viitoare

1. Neantul. Viaţa viitoare
2. Intuiţia pedepselor şi a bucuriilor viitoare
3. Intervenţia lui Dumnezeu în pedepse şi recompens
4. Natura pedepselor şi bucuriilor viitoare
5. Pedepse temporare
6. Ispăşire şi căinţă
7. Durata pedepselor viitoare
8. Reînvierea trupului
9. Paradis, infern, purgatoriu

CONCLUZII

Sursa: Din volumul Allan Kardec- Cartea Spiritelor, Editura Herald, 2016 Detalii carte pe site aici:
https://edituraherald.ro/carti/cartea-spiritelor-250-detail#.V2AIuNSLTUJSalt la inceputul paginii