[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]
 


Nikolai Berdiaev

Spirit si libertate

Introducere
la cartea SPIRIT SI LIBERTATE ,
Încercare de filosofie creştină,
de Nikolai Berdiaev, Editura PAIDEIA 1996

În cartea sa „Pelerinul Absolutului” Leon Bloy afirmă că: „Suferinţa trece, dar că am suferit nu trece niciodată”. Trebuie dat acestui aforism remarcabil sensul cel mai larg. Putem depăşi experienţa vieţii, dar experienţa trăită rămâne pentru totdeauna zestrea omului şi măreţia realităţii din viaţa spirituală. Nu este nici o posibilitate să ştergi faptul trăit. Ceea ce a fost, continuă să existe sub o formă transfigurată. Omul nu este o fiinţă absolut împlinită, se formează şi se creează în experienţa vieţii, în lupta spiritului, în probele destinului.

Omul nu e decât planul lui Dumnezeu.

Creştinismul ne învaţă că trecutul se poate depăşi şi poate fi învins, poate fi răscumpărat, ispăşit şi iertat, naşterea într-o nouă viaţă este posibilă.

Dar în orice viaţă nouă, transfigurată, intră experienţele ce nu pot dispărea fără să lase urme. O suferinţă poate fi depăşită, bucuria, fericirea pot renaşte, dar în orice nouă bucurie, în orice nouă fericire va intra misterios suferinţa trăită; bucuria şi fericirea vor fi de acum încolo diferite. Îndoielile torturante pot fi dominate, dar în credinţa câştigată se va revela profunzimea acestor incertitudini. Aceeaşi credinţă va fi de o cu totul altă calitate decât faţă de cea a oamenilor fără aceste îndoieli, ce vor crede prin moştenire, prin naştere sau prin tradiţie. Omul ce a călătorit mult în lumile spirituale, ce a trecut prin încercări în cursul peregrinărilor şi căutărilor sale, va avea altă formaţie spirituală decât omul sedentar, pentru care aceste lumi au rămas necunoscute.

Omul e legat de destinul său şi nu are puterea să renunţe. Destinul meu îmi aparţine, nu se reînnoieşte, este unul şi unic. În experienţa vieţii mele, în încercările şi căutările mele, se zideşte desăvârşirea spiritului meu.

Tot ce am trăit face parte din înaltele acumulări ale vieţii mele spirituale, ale credinţei, ale Adevărului meu, m-am îmbogăţit prin experienţă, chiar dacă a fost torturantă şi teribilă. Chiar dacă pentru a învinge prăpastia, a trebuit să strig la alte forţe decât cele omeneşti.

Când omul revine la Dumnezeu după experienţa apostaziei, cunoaşte în relaţiile cu El o libertate ignorată de cel care a trecut viaţa într-o credinţă paşnică şi tradiţională, care a trăit într-o „moştenire patrimonială”.

Suferinţa trece, dar a fi suferit nu trece niciodată. Acest adevăr este exact, atât la individ în particular cât şi la societăţile omeneşti. Trăim într-o epocă tranzitorie crizei spirituale, în care mulţi pelerini rătăcitori revin la creştinism, la credinţa părinţilor, a Bisericii, a ortodoxiei. Aceşti oameni revin, fiind trecuţi prin încercarea istoriei noi, prin care au atins limitele extreme. Aceste suflete ale sfârşitului sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea sunt suflete tragice. Sunt suflete noi, din care nu se pot dezrădăcina consecinţele experienţei trăite. Cum se primesc aceşti călători ce revin în Casa Tatălui?

Prea adesea altfel decât a fost primit fiul risipitor din Parabolă.

Glasul fiului mai mare, glorificat de a fi rămas lângă Tatăl şi de a-l fi servit se face prea mult dorit.

În acelaşi timp printre aceşti pelerini ai spiritului, nu sunt numai oameni depravaţi, sunt şi înfometaţi, însetaţi de Adevăr, şi vor fi mai îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu decât numeroşi „creştini burghezi”, orgolioşi în fariseismul lor şi considerându-se „mari proprietari” în viaţa religioasă. Sufletul omenesc a devenit cu totul altul, cum nu era când a primit la început creştinismul; atunci când îl învăţau marii doctori ai Bisericii, când dogmatizau conciliile ecumenice, când se forma statul monastic, când domina regimul teoretic şi se făurea credinţa medievală şi bizantină. Această transformare şi epurare a sinelui s-au produs sub influenţa misterioasă, adesea invizibilă şi profundă chiar a creştinismului, ce a triumfat lăuntric din barbaria şi asprimea sufletului, educând omul.

Nu aflăm răspuns întrebărilor chinuitoare ale lui Nietzsche în catehismele şi învăţăturile stareţilor, deoarece ele cer un adaos creator în creştinism.

Întreaga mişcare a filosofiei religioase ruse din ultimele decade a trecut printr-o neştearsă experienţă, care nu se poate să nu îmbogăţească creştinismul.

Ea nu este rezultatul unui proces de perfecţionare individuală sau de câştig de sfinţenie. Totuşi, spiritul eclesiastic reacţionar (nu Biserica) se opune gândirii creatoare a filosofiei religioase şi o reneagă. Lumea ortodoxă de spirit tradiţional, încă nu înţelege, că creştinismul încetează să fie prin excelenţă, religia celor simpli cu duhul şi că trebuie să se întoarcă spre sufletele mai complexe şi să descopere o spiritualitate mai profundă. Cei ce au cunoscut o libertate de spirit nelimitată şi au revenit la credinţa creştină, nu pot şterge din suflet această experienţă, şi nici nu îi pot renega existenţa.

Libertatea cu dialectica ei interioară, cu destinul tragic ce îl poartă în sine, e o experienţă inerentă însuşi creştinismului. Cel ce a depăşit definitiv seducţiile şi tentaţiile umanismului, cel ce a descoperit neantul divizării omului de către om, niciodată nu mai poate renunţa la libertatea ce l-a condus la Dumnezeu, la această experienţă definitivă ce l-a eliberat de Rău. Nu se poate menţine pe un  teren abstract problema libertăţii religioase şi nici tratarea ei din punct de vedere static.

Eu am venit la Hristos prin libertate, prin experienţa intimă a darurilor libertăţii, credinţa mea creştină nu este credinţa datinilor patrimoniale primite ca moştenire, ci am moştenit-o printr-o torturantă experienţă de viată interioară. Nu cunosc constrângere în viaţa mea religioasă, nu cunosc experienţa credinţei sau religiozităţii autoritare. Se pot opune acestui fapt formule dogmatice şi teologii abstracte? Nu, căci pentru mine nu vor fi niciodată cu adevărat convingătoare. Libertatea m-a condus la Hristos şi nu voi cunoaşte alt drum ce duce la El. toţi cei ce au părăsit creştinismul-autoritate nu pot reveni decât la creştinismul-libertate. Aici e un adevăr al vieţii experimentale şi dinamice, ce nu se poate lega de nici o concepţie în legătură cu libertatea şi harul. E o problemă de cu totul alt ordin.

Admit că m-a condus harul la credinţă, dar acest har l-am trăit în deplină libertate. Cei ce au venit la creştinism prin libertate, îi aduc un spirit de libertate. Creştinismul lor e desigur mult mai spiritual, e născut în spirit-duh şi nu în carne şi sânge. Experienţa libertăţii spiritului e de neşters, dar arbitrariul în libertate e un rău ce trebuie depăşit.

Cei a căror religiozitate este autoritară şi ereditară vor înţelege întotdeauna greşit oamenii veniţi la religiozitate prin libertate, prin imanenţa tragică a experienţei trăite.

Viaţa religioasă trece prin trei stadii caracteristice:
- prin stadiul obiectiv, popular şi colectiv, natural şi social;
- prin stadiul subiectiv, individual ce ridică sufletul şi spiritul;
- prin cel ce se înalţă până depăşeşte opoziţia între obiectiv şi subiectiv şi atinge cele mai înalte trepte de spiritualitate.

Apariţia creştinismului a fost condiţia trecerii de la religia obiectivă şi populară la religia subiectivă şi individuală. Dar cu timpul, creştinismul s-a răspândit şi cristalizat într-o religie obiectivă şi populară, socială şi colectivă. Tocmai această formă a creştinismului suferă acum o criză.

Viaţa religioasă trece printr-o fază subiectivă şi individuală ce nu poate fi ultima şi care trebuie depăşită. Sunt două stări sufleteşti ce se înfruntă în cursul întregii istorii a umanităţii şi care sunt înţelese cu dificultate. Prima aparţine colectivului, majorităţii sociale şi exterioare, ea predomină în istorie, cealaltă aparţine individualităţii spirituale, minorităţii alese şi semnificaţia sa e mult mai ascunsă în istorie. Le-am putea numi: starea „democratică” şi starea „aristocratică”.

Socialiştii afirmă că în toată istoria societăţii omeneşti, minoritatea privilegiată a exploatat majoritatea dezmoşteniţilor. Dar există un alt adevăr mai profund şi mai puţin aparent la prima vedere: colectivul, majoritatea cantitativă, întotdeauna a oprimat şi persecutat, în istorie, minoritatea calitativă, purtătoare a Erosului divin, individualităţile spirituale orientate spre culmi. Istoria s-a elaborat pentru omul mediu, pentru colectiv, pentru el s-au creat Statul, familia, instituţiile juridice, şcoala, ansamblul obiceiurilor şi regulilor, organizarea exterioară a Bisericii; pentru el s-au adaptat cunoaşterea, morala, dogmele religioase şi cultul. El, acest om mijlociu, acest om la massei, care a fost stăpânul istoriei a pretins întotdeauna că totul se face pentru el,că totul îi revine lui, nivelului său, intereselor sale. „Dreapta” şi „stânga”, conservatorii şi revoluţionarii, monarhiştii şi socialiştii aparţin egal acestui tip colectiv „democratic”.

Conservatorii, monarhiştii, partizanii autorităţii nu sunt mai puţin „democratici” decât cei ce se intitulează puţin „democraţi”.

Pentru acest colectiv social, pentru acest om al massei s-au creat monarhiile, pentru e se întăreşte autoritatea ierarhică, pentru el se conservă vechile instituţii, tot pentru el se desfiinţează şi se fac revoluţiile.

Monarhiile absolute şi republicile socialiste sunt la fel de necesare masselor, la fel de adaptate omului mediu. Acesta a dominat atât în nobilime, după cum domină în burghezie, în clasele ţărăneşti şi muncitoreşti. Niciodată nu s-au stabilit pentru aristocraţia spirituală guvernele, nu s-au elaborat constituţiile, metodele de cunoaştere şi creaţie.

Sfinţii, profeţii, geniile, oamenii unei vieţi spirituale superioare, capabili de o creaţie autentică nu au ce face cu monarhia, cu republica, cu conservatorismul şi revoluţia, cu constituţia şi şcoala.

Categoria aristocraţiei spirituale nu poartă pentru ea greutatea istoriei. Ea se supune instituţiilor, reformelor şi metodelor vechi şi noi, în numele „poporului”, al colectivului, în numele fericirii omului mediu. Evident această categorie de aristocraţie spirituală şi aceşti oameni aleşi, trăind în Erosul divin, aparţin rasei căzute din Adam şi suportă din acest fapt, consecinţele păcatului ce trebuie să fie expiat.

Nu se pot izola de „lume” şi trebuie să-i suporte povara, trebuie să servească universala cauză a eliberării civilizaţiei. Nu putem decât să deplângem orgoliul oamenilor care, crezând că aparţin unei naturi superioare, dispreţuiesc pe cei mici şi nu voiesc să ajute lumea să se ridice.

Dar oamenii de tip aristocratic şi spiritual, care nu sunt responsabili de calităţile naturii lor, în realitate au un destin amar şi tragic în lume, căci nu se pot adapta nici unei convenţii sociale, nici unui regim de gândire a omului mediu; categoria lor e oprimată şi persecutată în istorie. Oamenii de tip „democratic”, orientaţi către mase, spre organizarea vieţii colectivităţii, pot fi dotaţi cu mari talente, categoria lor poate avea oamenii săi mari, eroii săi, geniile şi sfinţii săi, iar oamenii de tip „aristocratic” orientaţi spre celelalte lumi, spre crearea de valori inutile omului mediu, pot fi lipsiţi de geniu, le pot fi inferiori prin forţa şi talentul lor. Dar ei  posedă o alcătuire spirituală deosebită, care e în acelaşi timp mai sensibilă, mai complexă şi mai subtilă decât cea a „pachidermelor” categoriei democratice. Ei suferă mai mult pentru „lume”, din cauza urâţeniei ei, a asprimii ei, a decăderii ei, decât oamenii orientaţi spre masse, spre colectiv.

Chiar marii oameni de tip „democratic” au simplitatea sufletului ce-i pune la adăpost de „lume” atunci când această „lume” loveşte personalităţile spirituale puţin adaptate ei. Cromwell sau Bismark au fost dintre aceştia , care sunt într-un anume sens toţi oamenii de acţiune, toţi marii oameni de stat sau marii revoluţionari. Se mai poate găsi această simplitate a sinelui la numeroşi învăţaţi ai Bisericii, care adesea au aparţinut tipului democratic.

Din acest punct de vedere gnosticii prezintă un interes cu totul deosebit.

Mulţi dintre ei aparţin aristocraţiei spirituale; se pare că ei nu s-au putut împăca cu democratismul Bisericii creştine. Întrebarea nu este să ştim dacă ei cunoşteau adevărul, Biserica a avut raţiuni profunde să lupte contra lor şi să-i condamne, pentru că dacă aceştia ar fii triumfat, creştinismul n-ar fi fost niciodată victorios în istorie, s-ar fi transformat într-o sectă aristocratică. Dar problema în sine de care se leagă gnoza e tulburătoare, profundă, eternă şi are importanţa sa chiar în epoca noastră.

Adevărul absolut al revelaţiei se estompează şi se asimilează diferit după alcătuirea şi nivelul spiritual al celui ce primeşte. Trebuie recunoscută ca absolută şi imobilă forma revelaţiei creştine, destinată omului mediu? Omul mai spiritual, mai complex şi subtil, care a primit partea marilor daruri ale gnozei, trebuie să se adapteze acestui nivel, să coboare spiritualitatea în numele masei, în numele comuniunii, cu tot poporul creştin? Viziunea ecumenică poate fi aceeaşi cu viziunea colectivă a poporului credincioşilor? Calea ce duce la obţinerea darurilor Sfântului Duh, la perfecţiunea spirituală, la sfinţenie, este unica măsură a nivelului spiritual şi unica sursă de gnoză religioasă? E o problemă tulburătoare ca cea a sensului religios al aptitudinilor, al darurilor omeneşti.

Ea i-a frământat pe gnostici, pe unii învăţaţi ai Bisericii, mai ales pe Clement al Alexandriei şi Origen, care şi ei erau gnostici creştini. Această problemă o punea Soloviov; se pune în zilele noastre conştiinţei religioase; ea face parte din marile probleme creştine. Întrebările de conştiinţă şi ale cunoaşterii creştine trebuie rezolvate într-un spirit „democratic”, vizând ansamblul omenirii, sau o soluţie mai intimă, inaccesibilă şi inutilă masselor, e posibilă şi tolerată?

Există în creştinism o sferă unde se pot ridica problemele, un domeniu în care gnoza să fie mai aprofundată?

”V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi, pentru că tot lumeşti sunteţi” (Sf. Pavel)

Creştinismul democratic e hrănit cu „lapte” pentru că e îndreptat spre „lume”.

Şi Biserica are dreptate să acţioneze aşa. Dar aceasta nu rezolvă problema posibilităţii şi a altei hrane pentru foamea spirituală nesăturată.

Istoria spiritului uman mărturiseşte că de fapt calitatea aspiraţiilor şi a aptitudinilor spirituale nu este în proporţie cu perfecţiunea şi sfinţenia, cum înfăţişează predominant Biserica. Există o ierarhie naturală a temperamentelor spirituale şi a darurilor spirituale. Există fiinţe în care predomină spiritul, altele în care predomină sufletul. Prin aceasta nu se poate afirma că primele ar fi perfecte, că au obţinut mai multă sfinţenie şi mai mult har.

Oamenii „spirituali” să nu se supraaprecieze, să nu se mândrească faţă de cei „psihici”, deoarece nu sunt mai buni şi cu merite mai multe. În majoritatea cazurilor, aceştia sunt mai nefericiţi în lume, poartă răspunderi dintre cele mai grele; îi sfâşie cele mai mari contradicţii interioare şi câştigă cu mult mai multă dificultate deplina armonie a personalităţii ca şi echilibrul cu lumea ce-i înconjoară. Sunt mai singuratici. Dar diferenţa temperamentelor spirituale şi a darurilor e determinată de Dumnezeu, nu de către om. Greşeala vechilor gnostici pe care o denunţa Biserica, rezidă în orgoliul lor spiritual. Nu puteau accepta că vestea bună a mântuirii şi venirii Împărăţiei lui Dumnezeu a fost adusă de Hristos pentru întreg universul, pentru toţi şi totul. Rasa „pneumaticilor” era, după ei, separată etern de cea a oamenilor „psihici” şi a celor lumeşti. Aceştia nu vor putea să se ridice spre o lume spirituală superioară, erau condamnaţi să rămână în „adâncuri”, pentru ei izbăvirea, mântuirea, nu se îndeplineau.

Ideea transfigurării inferiorului în superior era inaccesibilă conştiinţei gnostice. De aceea ei nu vor deveni adevăraţi creştini niciodată.

Prin aceasta sunt înrudiţi păgânului Plotin, cu toate că acest ultim reprezentant al spiritului elenic i-a combătut. V. Soloviov a concluzionat foarte bine că pentru gnostic procesul universal a rămas neproductiv, deoarece nu poate concepe că inferiorul se transfigurează în superior.

”Spiritualul”, detaşat de restul lumii, se lansează spre culmi, în timp ce „lumescul” e precipitat în adâncuri. De aici nu reiese însă nimic pentru că „spiritualul” aparţine ipso facto lumii superioare, şi „lumescul” lumii inferioare. Gnosticii n-au înţeles misterul libertăţii, al libertăţii în Hristos, cum n-au înţeles misterul iubirii.

Aici e un disperat dualism, ce răstoarnă adevărata ierarhie a fiinţei.

Gnosticii n-au întrevăzut ordinea valorilor pe care se aşează universul creştin şi unde treapta supremă e organic legată celei mai coborâte trepte, servind astfel cauza transfigurării şi a mântuirii universale. Ei au interpretat greşit principiul ierarhiei. Gnoza supremă a oamenilor „spirituali” e necesară cauzei mântuirii şi transfigurării oamenilor „lumeşti-trupeşti”. Oamenii spirituali trebuie să se consacre spiritualizării acestora, ridicării pe cele mai de sus trepte. Originea răului este spirituală, nu trupească. Biserica a condamnat cu justeţe orgoliul gnosticilor, dualismul lor disperat, sentimentul puţin fratern şi golit de iubire ce-l arătau pentru lume şi oameni. Dar conştiinţa Bisericii era orientată, de preferinţă, spre omul mijlociu, omul massei, ea era dornică să-l conducă, era preocupată de marea operă a mântuirii sale.

Cenzurând gnosticismul, afirma şi legaliza, într-un fel agnosticismul. Însăşi problema care tulbura profund şi sincer gnosticii a fost, ca să spunem aşa, recunoscută ca inadmisibilă şi ilegală în creştinism. Cele mai înalte aspiraţii ale spiritului, setea unei cunoaşteri aprofundate a misterelor divine şi cosmice, au fost adaptate nivelului mediu al omenirii.

Nu numai gnoza lui Valentin, dar şi a lui Orige, a fost recunoscută ca inadmisibilă şi periculoasă, cum e acum cea a lui Soloviov.

A fost elaborat un sistem de teologie ce a devenit obstacol gnozei superioare. Numai marii mistici creştini au creat o trecere peste aceste frontiere. Cunoaşterea vechilor gnostici, trebuie să recunoaştem, era tulbure, nu era eliberată de demonolatrie; creştinismul se afla în ea amalgamat la cultele păgâne, la înţelepciunea păgână. Totuşi poate să existe o cunoaştere creştină superioară, mai luminată, ce nu va mai fi excluisv exoterică şi adaptată intereselor colectivului cum este în sistemele dominate de teologia oficială. Pot exista în creştinism, nu numai sf. Thoma d’Aquino, dar şi J. Bohme, nu numai mitropolitul Filaret, dar şi V. Soloviov. Dacă oamenii „spirituali” nu trebuie să ajungă vanitoşi prin treapta pe care au atins-o şi să se separeu de oamenii „psihici” şi de oamenii „lumeşti-trupeşti”, atunci ei nu trebuie să conchidă că aceştia nu există, nici să respingă aspiraţiile spiritului şi setea lor torturantă, afirmând că nu pot avea cunoaştere „superioară spirituală”.

Aceasta ar echivala, într-un sens opus, aceleiaşi distrageri a ierarhiei organice ce o găsim deja la gnostici.

Lumea reneagă şi dispreţuieşte cu uşurinţă viaţa spirituală, orice aspiraţie a spiritului, orice cunoaştere superioară; ea preferă ca ele să o împiedice în lucrarea organizării universale şi lesne să treacă peste aceasta.

Aceasta se proclamă în dreapta şi în stânga prin mii şi milioane de glasuri. De asemenea, nu poate fi nimic mai penibil decât să auzi cum conştiinţa Bisericii subscrie la negarea spiritului profesată de Stat, negaţie care, la hotarele lumii, în comunismul ateu, se va transforma în exterminarea definitivă a spiritului, a vieţii şi aristocraţiei spirituale. „Nu stingeţi duhul” ni s-a spus; or să renegi problematica conştiinţei creştine, înseamnă să uiţi acest precept. Lucrarea având ca scop luminarea lumii nu cere o micşorare a calităţii spiritului.

De asemenea, problema ce se pune înainte de toate, e cea a spiritului şi a vieţii spirituale.

**

Aş dori să se înţeleagă bine ce voiesc să exprim în această carte.

Recunosc că sunt câteva lucruri esenţiale ce nu le pot traduce în cuvinte, nu-mi pot descoperi gândurile intime. E foarte dificil de găsit o formă de expresie care să redea ideea esenţială exact, prin care ea trăieşte în sine. Tot ce scriu în această carte e legat de problematica torturantă a spiritului.

Potrivit înfăţişării gândului, îmbrac întrebările tulburătoare într-o formă şi afirmativă şi ascunsă, iar problemele le pun sub forma certitudinii.

Dar gândirea mea, în fiinţa mea interioară, e cea a unui om ce-şi pune întrebări, fără să fie un sceptic. Pentru soluţia acestor probleme ale spiritului, dar mai ales a problemei unice a relaţiilor dintre om şi Dumnezeu, omul nu poate avea sprijin din afară. Aici, nici un „stareţ” oricât de înaintat în viaţa spirituală, nu va putea veni în ajutor. Toată problemă rezidă în faptul că trebuie să descopăr eu însumi ce mi-a ascuns Dumnezeu.

Dumnezeu aşteaptă de la mine un act de libertate, o creaţie liberă. Libertatea şi creaţia sunt ascultarea de voinţa secretă a lui Dumnezeu, care aşteaptă de la om altceva şi mult mai mult decât se înţelege în mod obişnuit despre voinţa Sa. Poate ar trebui să se ocupe, nu de metafizica abstractă a lui Dumnezeu, ci mai ales de psihologia concretă a lui Dumnezeu.


E posibil să curgă sânge din Dumnezeu văzând câţi oameni înţeleg servil voinţa Sa şi o împlinesc pur formal. Voinţa divină trebuie împlinită până la capăt. N-a voit Dumnezeu ca omul să fie un creator liber? Şi nu iubeşte El şi pe Nietzsche care luptă împotriva Lui?

Cartea mea nu e o carte de teologie, nu e scrisă după o metodă teologică; nu aparţine unei şcoli filosofice; face parte din înţelepciunea profetică, spre deosebire de filosofia ştiinţifică, ca să folosim terminologia propusă de Jaspers. Conştient am evitat un limbaj şcolăresc.

Este o carte de teosofie liberă, scrisă în spiritul filosofiei religioase şi al gnozei libere.

Conştient am depăşit în ea limitele cunoaşterii filosofice, teologice şi mistice, pe care gândirea occidentală le stabileşte şcolii catolice sau protestante cât şi filosofiei academice.

Mă recunosc a fi teosof creştin, în sensul în care au fost Clement al Alexandriei, Origen, Sf. Grigorie de Nyssa, J. Bohme, Sf.Martin, Fr.Baader, V.Soloviov, toate puterile spiritului meu, ca şi cele ale conştiinţei mele sunt îndreptate către pătrunderea absolută a problemelor ce mă tulbură. Şi scopul meu e mai puţin de a le da o soluţie sistematică, cât de a le pune mai viguros în faţa conştiinţei creştine. Nu trebuie să se vadă în această carte cuvântul dirijat împotriva sfinţeniei Bisericii.

Mă pot înşela mult, dar dorinţa mea nu este de a aduce vreo erezie, sau un protest ce creează schismă.

Eu evoluez în sfera problematicii creştine; ea pretinde eforturi creatoare de gândire şi cele mai diverse opinii firesc, sunt autorizate.

Paris-Clamart 1927

(Nikolai Berdiaev – Spirit şi libertate,
Editura PAIDEIA,1996
Colectia de studii si eseuri,
Trad.Stelian Lăcătuş
)