Acasa Argument Noutati Recomanda unui prieten   Linkuri Alte resurse Desfasurare site

 Crãciun Fericit!

Pagini DE CRÃCIUN pe site:

Dino Buzzati - Poveste de Crãciun aici
Selma Lagerlof - Noaptea sfântã aici
Michel Tournier - Gaspar, Melchior&Baltasar aici
Poezie româneascã aici


Sursa:www.123greetings.com


Nichifor Crainic

OASPEŢI CU AZUR ÎN GENE

Oaspeţi cu azur în gene şi zăpadă sub opinci
Se iviră la fereastră cu colinde şi tilinci.

Fraged cântec şi subţire – înfloriri de ghiocei -
umbre mari ţineau isonul tăinuite după ei.

Îmi părea că-n zvon de aripi şi miros de tămâier
În colindă mi se-ngână puiu de om cu puiu de cer.

Şi cântară şi urară şi plecară ca un dor,
Strălucea un puf de înger, risipit pe urma lor.

Şi era o pace albă ca zăpada şi era
O sfieală, ce din stele până-n inimi tremura.

Bacii lepădară grija, astăzi lupii ţin ajun:
Porumbeii nu visează vânt de uliu căpcăun.

Şi zăvozii din ogradă să mai lărmuie se tem,
Boii rumegă cu botu-n ieslea de la Betleem.

Aţinteşte-ţi lung urechea ca s-auzi bătrân pământ:
Sus, în leagăn prins de stele,
gângureşte Pruncul sfânt!
Elena Farago

FLORILE DALBE

…Şi mai ales în iarna asta lăsaţi copiii să colinde!...
Să nu se-nchidă nici o poartă în preajma lor şi nici un semn
Să nu-i oprească din curatul şi sfântul datinei îndemn;
O, mai ales în iarna asta lăsaţi copiii să colinde!...

Când argintiile lor graiuri vor îngâna „Florile dalbe”
Gândiţi-vă că nu e dată închipuirii omeneşti,
O mai aleasă întrupare de sol al vrerilor cereşti
Ca argintiile lor glasuri când vor cânta „Florile dalbe”.

Vasile Voiculescu

COLIND

Din mii de falnice regine
Ce stăpâneau peste pământ
A fost aleasă o fecioară
Să întrupeze Duhul Sfânt.

Sfioasă, blândă şi cuminte
O biată fată din popor
A zămislit, necunoscută,
Pe marele Mântuitor.

Şi-n ieslea umedului staul,
Pe-un braţ de paie s-a născut
Acel ce-avea puteri să frângă
Păcatul greu de la-nceput.

Lăsând de-o parte împăraţii
Cei plini de oşti şi slujitori
Întreaga Domnului mărire
S-a coborât printre păstori.

E Mesia izbăvitorul
Trimisul tatălui din Cer
S-a ridicat sub ocrotirea
Şi-n casa unui biet dulgher.

Căci harul pururi se revarsă
Pe cel sărac, cinstit şi bun…
Fiţi gata să primiţi pe Domnul
În ziua Sfântului Crăciun.


Ion Pillat

ICOANĂ PE STICLĂ


Pe-această sticlă clară ca faţa unui iaz,
Voi aşeza sus cerul cu stele pe grumaz,
Voi strânge jos: zăpadă, pâraie de cleştar,
Copaci de promoroacă şi pietre de hotar,
Voi zugrăvi în zare, albi munţii. Pe un dâmb,
Păstorii plini de spaimă şi steaua cu zbor strâmb.
În colţul dimpotrivă, voi însemna – să-l ştii -
Trei Crai pe trei cămile ca umbre albăstrii.
În inima icoanei, un staul voi picta
Şi-ntr-însul Preacurata pe Prunc s-o apleca:
O salcie prin ape cu frunzele pe-o stea.
De-o parte şi de alta, un bou şi un asin
Vor aştepta la iesle minunile ce vin,
Şi voi lăsa să pice pe-acoperiş de stuh
Porumbul alb ce-aduce în aripi Sfântul Duh.