[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]


IOSIF SAVA(1933-1998)Iosif Sava s-a născut la Iaşi, la 15 februarie 1933, în familia unor vechi profesionişti ai muzicii. Urmează studii de filosofie şi muzică. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, din 1972. Redactor la Secţia de Cultură şi Ştiinţă a ziarului Scânteia tineretului (1951-1969) şi redactor-realizator la Radiodifuziunea Română (1969-1990). După 1990, este redactor-şef la Redacţia Muzicală a Televiziunii Române (din 1990), iar din 1993, redactor-şef al Redacţiei Culturale a Televiziunii Române. Este distins cu premii ale Academiei Române, Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (de 6 ori), Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu", Asociaţiei Oamenilor de Artă din instituţiile teatrale şi muzicale, la Concursul Naţional „Cântarea României" (de 4 ori), cu premiul pentru publicistică „Pamfil Şeicaru" al Centrului Internaţional Ecumenic pentru Dialog Spiritual, Premiul pentru muzică al Fundaţiei „Prinţul Paul pentru România", premiul Fundaţiei „Mihail Jora", al Asociaţiei Profesioniştilor de Televiziune (de 3 ori), cu premiile revistelor „Melos", „Flacăra", „Actualitatea Muzicală", al Fundaţiei „Oedip", al Uniunii Interpreţilor şi Criticilor Muzicali.

A efectuat numeroase călătorii de documentare muzicală în Italia, Rusia, S.U.A., Germania şi turnee în diferite ţări ale lumii (Spania, Germania, Iugoslavia, China, Japonia, Olanda, Elveţia, Cuba), ca pianist sau clavecinist în diferite ansambluri muzicale. Iosif Sava este realizatorul unor emisiuni de largă audienţă la Radio (Invitaţiile Euterpei, între anii 1972-1996) şi Televiziune (Serate Muzicale TV, din 1980).

S-a stins din viaţă la 18 august 1998.

Iosif Sava:
„TRAIEŞTE-ŢI CLIPA" înseamnă pentru mine „PREŢUIEŞTE-ŢI CLIPA"

Există un Iosif Sava care scapă supra-mediatizării sale? Dorinţa de a-1 scoate la iveală e obstrucţionată de realizatorul „Seratelor muzicale", cu iluştrii săi invitaţi, cu întrebările incitante, scânteietoare, ademenind, stârnind, având la bază floreta, nu mărturisirea. Trebuie să ţin seama de obstacolul teleastului rutinat care, descoperind cu câte­va decenii în urmă „forţa microfonului" (mai întâi a celui din Radio), a ştiut s-o transforme într-o „forţă a destinului" propriu. (O percep chiar foarte aproape de dramaticele, impetuoasele fraze verdiene). Spiritele tutelare ce-1 veghează când scrie, când face muzică sunt portretul lui Einstein bătrân, fotografia unui prunc de cinci luni, mlădiţa care continuă saga familiei Sava în America pe care stră-străbunicul ei n-a reuşit s-o atingă, şi Crow, un exemplar canin rasat, căruia Blake i-ar fi dedicat un sonet despre frumuseţea formelor vieţii, întrezărind în ele simetria cu .cele divine. Einstein îi dăruie sentimentul mândriei de-a aparţine unui popor anume, îi este aproape fiindcă — „mai întâi de toate — a fost muzician", nepoata n-o cunoaşte decât prin reprezentarea grafică trimisă de peste mări şi lari, dar, privind-o, simte că ea face de pe acum parte„dintr-o istorie". Nu doar vitalitatea, într-una din înfăţişările sale maiestuoase, îl impresionează la Crow, ci inteligenţa şi devotamentul lui total, fără cuvinte. Crede că va deveni „cel mai bun prieten şi păzitor al sufletului" său. Există un poem al lui Cari Sandburg care se cheamă „Wilderness" („Sălbăticia" sau „Pustiul", cum 1-a tradus A. E. Baconsky), o meditaţie despre om ca incredibilă combinaţie a tuturor speciilor, dar, în momentul în care concluziile ne-ar putea duce la marginea disperării de a nu şti cine suntem, suntem salvaţi de conştiinţa rădăcinilor şi de aceea a continuităţii ciclurilor vieţii. Iosif Sava nu poate fi înţeles fără să-1 cunoaştem pe bunicul lui, cel căruia îi poartă numele, „muzician de unică formaţie, elev al lui Gavriil Musicescu, dirijor de cor bisericesc, prieten şi colaborator apropiat al lui Goldfaden, căruia îi datorează enorm din muzica sa. „«Un violonist excepţional, deşi cântă cu stânga», spunea despre el Sarasate. A fost un om aprig, de unică forţă sufletească. Ca el mi-am dorit să fiu", revine spre prezent nepotul din faţa mea. La începutul secolului care acum se sfârşeşte, Iosif-bunicul a vrut să emigreze în America. Pe drum i s-au furat banii. Şi-a făcut o vioară din chibrituri, şi cu ceea ce a câştigat cântând s-a întors în Iaşi. Odihneşte de multă vreme în Cimitirul Păcurari... Şi n-am putut să nu apropii imaginea aceasta de aceea a tânărului Iosif de 18 ani, plecat din „dulcele târg al leşilor" la Bucureşti, să-1 cucerească, precum Rastignac Parisul. Nu cunoştea pe nimeni, intrase la Facultatea de Filosofie, după ce, la Iaşi, fusese elevul tatălui său la Conservator, rănindu-şi, într-un fel, părintele prin atracţia pentru gazetărie. Nu abandonase muzica, fiindcă vasele comunicante între muzică şi filosofie sunt evidente, iar ziaristica a însemnat şi înseamn pentru el una din cele mai nobile şi mai interesan profesiuni. Tatăl lui Iosif Sava - - „unul dintre cei mai înzestraţi muzicieni ai timpului, elev al lui Alexai Zirra, violist al Filarmonicii ieşene, dirijor şi compozitor a Teatrului Evreiesc din Iaşi, capabil să cânte la câteva instrumente, maestru al ştiinţei componistice, foarte talentat la limbi străine" — nu înţelesese că fiul lui suferea că el, acest mare om, a trăit, totuşi, la periferia vieţii. Că voia -- conştient sau nu — să repare această nedreptate prin capital propriu: viaţa lui aflată la primele litere ale alfabetului. Ar trebui să imaginez o întrebare despre straturile formative ale notorietăţii din faţa mea. Dar nu. Eu nu văd decât scena când, pe patul de moarte al tatălui, tfiul îi promite că va reveni la „străbuna meserie a familiei". E numai o străfulgerare. Adagio-ul este regretul (remuş-carea?) răzbătând din vocea celui ce-mi vorbeşte acum: „Din păcate, s-a stins la numai 61 de ani. Din păcate, în ultima perioadă a vieţii, nu l-am înţeles".

    - Cum îl priveşte Iosif Sava în ochi pe Iosif Sava?

-    Nu se priveşte atât pe sine cât creuzetul sufletesc din adâncuri. Serile în care toţi cei şapte fraţi ai tatei făceau muzică... Plimbările cu tata pe lângă Trei Ierarhi, felul cum îmi vorbea despre Vasile Lupu, cum îmi arăta casa lui Sadoveanu, cum se întâlnea cu importanţi cărturari ai Iaşilor acelui timp. A sădit în mine un imens respect faţă de istoria locurilor. Avea un înnăscut talent de povestitor. Mi-amintesc despre Ştefan cel Mare mai mult din cele auzite de la tata decât din orice pagini am citit după aceea... Mi-a dăruit o credinţă de unică dimensiune în valoare, în tradiţie. M-a îndreptat spre Liceul Naţional, temelia construcţiei mele intelectuale. Tata, dascălul meu, mă întreba zilnic: „Câte cărţi ai citit azi? Câte game ai făcut?". E mai bine de jumătate de veac de când caut să răspund la aceste întrebări.

-  Şi mama?

— Mama a fost o femeie fără ştiinţă de carte, crescută într-un sat, pe malul Ozanei, în apropierea locurilor lui

Creangă. Dacă am un coeficient de inteligenţă, 1-am moş­tenit cu certitudine de la ea. Tata a fost un intelectual de rasă, dar el mă putea lăsa în voia valurilor, dintr-un sentiment fatalist. Ea a fost cea care s-a bătut să răzbat în viaţă, încă din copilărie. Mama a ştiut, instinctiv, că, înainte de toate, trebuie să învăţ, să stau aplecat asupra pianului, în anii războiului, când am avut cu greu acces la şcoală, ea a hotărât că trebuie să am profesori.

Cum le puteţi răspunde părinţilor?

-   Cu cele 47 de cărţi de popularizare muzicală. Omul care le-a scris n-are valoarea decât a unui „Kultur-Trăger", dar, după mine, vor rămâne generaţii care-şi vor aminti că le-am format gustul, le-am dat repere, elemente de axio­logie artistică.

- Credeţi că muzica e mai invulnerabilă decât cuvântul?

-    Muzica este atotputernică, în templul muzicii, ni­mic nu te poate atinge. Ea salvează în momente de restrişte sufletească şi îţi dă imbolduri de a trăi, mai ales într-o lume ca a noastră, torturată de schisme, de urâţenii si de violenţe ce prevestesc apocalipsa. Muzica e un panaceu. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de ea.

-    Vedeţi viaţa ca o coridă?
-
Mai rău. O coridă la care participă oamenii în locul taurilor. Corida satisface până la urmă pe homo ludens, dar viaţa e prea gravă pentru a o gândi ca spectacol.

-    Ce puteţi spune despre ura care reapare, ilogic, într-o lume suprasaturată de suferinţă?

-    N-am crezut că va răbufni sub una din faţetele ei, xenofobia, chiar si după '89. Am crescut în cel mai adânc respect faţă de cultura română. N-am crezut nici o secundă că sunt, de fel, un alogen, că voi fi nevoit să-mi fac din anti-antisemitism un scop al vieţii. Niciodată n-aş fi crezut că pot despărţi valorile iudaice de cele ale locurilor unde m-am născut si de dimensiunea universalităţii. Am scris Muzicanţii pe acoperiş si Variaţiuni pe o temă de Chagall, am de gând să mai scot 10-12 volume în care să arăt talentul, dăruirea faţă de umanitate ale muzicienilor evrei. Nu suport ura, spiritele legionare si naţional -socialiste care vor să anuleze orice personalitate, orice contribuţie individuală, orice valoare morală pe criterii etnice. Antisemitismul este un laitmotiv al istoriei. Va găsi mereu emuli în rândurile celor complexaţi şi etern mediocri. Am crezut mulţi ani, înşelat de idealuri utopice, în noţiunea „indiferent de naţionalitate". E o himeră. Rămânem ce suntem. Faptul de-a avea un singur străbun evreu ne marchează pentru întreaga viaţă.

-    Am putea intenta un proces de inculpare intelectualului secolului XX pentru derutele sale?

-    Derute sunt în toate secolele. De la scriitorii Bibliei până la cei romantici. Rostul intelectualului este să pună întrebări, să nege, dar să şi lumineze. Eu cred că intelec­tualii veacului nostru s-au chinuit suprem, dar iată că am ajuns la sfârşitul lui şi Dumnezeu ne arată că le-a dat suferinţele pentru a spune adevărul vieţii.

-    Cum i-aţi defini?

-           Ca nevoie de a supravieţui şi de a îndeplini idealurile umanităţii prin respectarea celor 10 porunci, pentru sunt profund legate de muzică şi filosofie şi omul nu poate exista în afară de ele.

-   „Carpe diem" îl înţelegem mai bine cu cât înaintăm în vârstă?

-    Nu mă simt bătrân. Au încercat unii să mă anuleze. Le-am spus: „Daţi-mi 20 de tineri şi-i înving". De jumătate de veac mă scol în fiecare dimineaţă la trei, mă bucur de fiecare clipă pe care o trăiesc. Când mă trezesc şi cobor din pat, ştiu că sunt fericit, că fiecare clipă trebuie să fie exploatată. Şi, mai ales după 60 de ani, am înţeles că trebuie să preţuiesc clipa, şi mă grăbesc s-o fac.

- Care sunt cărţile copilăriei dvs.?

— Cărţile copilăriei? N-am răspuns la această întrebare decât atunci când m-a încercat viaţa, în zilele de boală... Toate cărţile mari, de la Amintirile lui Creangă până la Mizerabilii, rămân fundamentale pentru mine. Când, zăcând pe un pat de spital după o gravă operaţie, doamna mea m-a întrebat ce aş dori să citesc, am rugat-o să-mi aducă Război şi pace. Şi m-am fericit cu Bezuhov şi Nataşa Rostova. Poate că ei m-au salvat.

*

Din ce se compune universul intim al lui Iosif Sava? Trec în revistă micile fotografii în rame de argint, biroul, cărţile, pianul, tablourile, inerentele accente profesionale din tonul vocii... E surprins că reporterul din faţa lui nu „muşcă", nu-i pune, adică, clasicele „întrebări incomode" şi-l lasă singur cu sine însuşi, cu satisfacţiile şi remuşcările sale... îi trece oare prin gând că acest interviu ar putea semăna cu murmurul mării pe care-l asculţi numai dacă duci scoica la ureche?


În încheierea interviului, Dorel Dorian publică următoarea notă:

„I se  reproşează  lui  Sava că  «Seratele»  sale concerte de idei, pentru solişti şi public, convocând mari interpreţi-conştiinţe - n-ar  mai   fi...   muzicale; că „dirijorul" s-ar implica prea mult, fragmentând partitura sublimă a acestor inegalabili solişti... Fără să se observe, însă, cu acelaşi spirit critic, unicitatea fiecărui spectacol, cultura şi umanismul care ni se dezvăluie prin toate aceste tulburătoare invocări de spiritualitate. Să ne gândim si la pleiada de foarte mari solişti — Creţia, Cajal, Liiceanu, Paler, Dinescu, Dan Grigore, câteva zeci de Nume — pe care ni le oferă aceste recitaluri de suflet, sugerându-ne, prin polifonie, implicarea istoriei şi a Destinului, iar prin meditaţie, poezie si adevăr, însăşi Bucuria Creaţiei. I se mai reproşează lui Sava, şi parcă tot mai des, că este prea evreu,  că  orchestraţiile  sale  au  prea multe  conotaţii semite... Ori că ar fi prea violent (şi provocator), afirmând că «antisemitismul este un laitmotiv al istoriei şi va găsi totdeauna emuli în rândurile celor complexaţi şi etern mediocri». Alţii, am auzit şi asta, îi reproşează că n-ar mai fi îndeajuns de evreu. Dar evreu eşti sau nu eşti. Nu e o funcţie pe care o accepţi sau o poţi refuza si din care, ca să-l cităm pe Mihail  Sebastian, s-ar putea demisiona. «Rămânem ce suntem - - afirmă Iosif Sava. Faptul de a avea un singur străbun evreu ne marchează pentru întreaga viaţă».

Şi ce-ar mai fi de spus despre aceste «Serate»?

Dacă, prin absurd, în vreun timp cenuşiu, sub variate şi ostile presiuni, «Seratele» lui Sava ar fi din ce în ce mai rare, întâi, ca să dispară până la urmă cu totul, iar Sava va înceta să ne mai tulbure cu orchestraţiile sale, o prezicere neagră şi o spaimă de moarte ne-ar invada teritoriul de suflet, «week-end»-ul afectiv în care ne regăsim, uneori, sâmbăta după-amiază".

* Interviu publicat în revista Realitatea Evreiască, sub semnătura Doamnei lulia Deleanu (mai 1997).

(Din volumul: Iosif Sava - Harpistii regelui David,
Editura Hasefer, 1998)