[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]

 "Fratele Francisc"
- fragmente-

de Julien Green

Giovanni
În unele momente ale istoriei, destinul pare sã sovãie între noroc si nenoroc, ca si cum s-ar astepta la sosirea cuiva, când, de obicei, nu vine nimeni. Spre sfârsitul secolului al XII-lea, apãru un copil care reusi sã se apropie de triumful Idealului.

O primã nesigurantã este legatã de data nasterii; septembrie 1181 sau, poate, începutul anului 1182. Marile certitudini le vom avea mai târziu. Sigur este numai cã s-a nãscut în acest inteval, la Assisi, în Umbria, într-un oras crestin, fãrã nici o îndoialã, dar unde strãvechi traditii pãgâne pãreau sã urce din adâncurile pãmântului etrusc.

(...)

Frumoasele aparente
La dolce vita, cine o cunoastea mai bine decât Francesco? Dar sunt ceasuri în care bãrbatul dedat plãcerilor lasã loc unui personaj cu totul diferit, ca si cum raza de luminã i-ar fi traversat tineretea nelinistitã. Într-o zi, pe când se afla singur în magazin, ocupându-se de clienti, apare în prag un sãrac cerând de pomanã, în numele dragostei de Dumnezeu. Îsi alesese prost momentul...
(...)

Ranã de dragoste

(...)

Ce sã fie? În toiul acestei jalnice petreceri, s-a întâmplat cã Francesco, cu ridicolul lui toiag de nebun, sã se îndrãgosteascã. Ani de zile a fugit de cineva sau ceva si, brusc, acest cineva l-a prins si l-a strãfulgerat cu toatã forta iubirii lui. Francesco are douãzeci si cinci de ani. În jocul de sah cu absolutul, cavalerul a înnebunit. Dumnezeu a câstigat.

Acelasi si totusi altul
Fu cuprins de bucuria insolitã a celui convertit care vede lumea dispãrând sub ochii lui. Unde se aflã ? Cum e aceastã lume? Dacã ar fi putut vorbi , n-ar fi putut s-o descrie, deoarece nu mai erau suficiente cuvintele. Notiunile de spatiu si timp nu ma existau. Nici propria-i fiintã nu mai avea constiinta individualitãtii sale. Pur si simplu e pierdut si parcã înghitit de o indescriptibilã fericire.

Mai târziu, dacã va încerca sã exprime în cuvinte minunea acestei clipe, cu mare trudã, plin de tristete, nu va mai gãsi decât palide calificative. Iatã-l, din nou, prizonierul unui univers aparte pe care l-a simtit, deodatã, printr-o strãfulgerare. Ambitia, banii, puterea, plãcerea - nu mai însemnau nimic. Nu mai pãstra decât o amintire inexprimabilã întretinându-i bãtãile inimii si totusi pe aceasta trebuia s-o dãruiascã oamenilor.

Si acum ce va face ? El nu mai este acelasi, totul este altfel în jurul lui, ca si cum ar fi un strãin într-o tarã necunoscutã.

Nimic, dar absolut nimic nu mai e ca înainte, în viata lui de toate zilele, chiar dacã în aparentã nimic nu s-a schimbat. Pur si simplu nu mai este acelasi om, fãcând aceleasi gesturi.
(...)
Grota
E întrebat câteodatã ce are. N-are nimic, vrea doar sã fie singur, dar cum sã pãstreze numai pentru el secretul unei iubiri care-i arde sufletul? Cine sã-l asculte? Cine sã-l inteleagã?

O singurã persoanã, despre care nu vom sti niciodatã nimic, nu-i vom afla nici mãcar numele. Un prieten, confident misterios, care apare ca un înger în primele lui zile de beatitudine spiritualã. Biografii sãi au încercat în zadar sã-l identifice, dar la ce bun sã încerci sã afli ceea ce scapã mereu curiozitãtii umane? Necunoscutul ascultã revelatia, întretãiatã de un plâns de bucurie. Alãturi de acest suflet, înfiorat încã de atingerea mâinii lui Dumnezeu, va pãrãsi orasul, va ajunge la tarã, de unde va urca repede pe muntele Subasio, pe sub pinii negri, pânã la grotã, pe care o stiau amândoi, departe de zgomotul orasului, numai cã Francesco vrea acum sã intre singur în acest adãpost izolat. Necunoscutul va rãmâne afarã, ca pentru a apãra si proteja împotriva lumii rugãciunea celui pe care-l are în grijã. E într-adevãr foarte rãbdãtor si foarte atent acest însotitor anonim. Sã-si fi dat seama cã este vorba de un suflet ales, asupra cãruia putea sã-si exercite influenta? Pânza tãcerii e foarte deasã. dar bãnuim cã necunoscutul ar putea fi cineva pe care îl vom întâlni mai târziu.

Dar dacã... Dacã n-a existat niciodatã decât în imaginatie? Aproape cã sunt tentat sã cred cã n-a existat decât in mintea lui Francesco, cuprins de noua lui fervoare, asemenea tânãrului care fãcuse în compania unui faimos vizionar al secolului al XVII-lea, P. Surin, o celebrã cãlãtorie în trãsurã, de la Rouen la Paris...

În grotã, orele treceau, dar nu în starea de beatitudine, ci în nelinistea cãintei. Putini oameni pe lumea asta au plâns ca Francesco. Printre suvoaiele de lacrimi isi revedea, oripilat, trecutul si, pentru prima oarã, deveni constient de gravitatea pãcatelor. Câti sfinti au mai afirmat cã ei sunt cei mai mari pãcãtosi ai lumii fãrã sã fie crezuti, cu toate cã într-un anumit fel era adevãrat. Nici nu prea putem sã-i întelegem, neavând despre greselile noastre decât o idee sumarã si care nu ne incomodeazã prea mult, dar sufletul care se vede asa cum este, printr-un har teribil, analog cu flãcãrile purgatoriului, este pentru totdeauna dezamãgit de el însusi. Ar trebui sã fii un sfânt pentru a întelege un sfânt. Asemenea încercãri ne depãsesc si nu pot fi descrise; numai uneori ne putem face o idee si numai dacã am cunoscut suferinta.

Francesco iesi din grotã, zdrobit de obosealã si desfigurat de amãrãciune. Mai urmarã si alte experiente cutremurãtoare, fãrã îndoialã, dar sosi si ziua în care tânãrul reapãru cu fata iluminatã de un surâs care explica totul: recâstigase gratia, inima i se umpluse de bucurie, de iubire, de iubire mai ales. Cel mai mare pãcãtos deveni cel mai mare iubitor de oameni. Si, cum era italian, îsi recãpãtase volubilitatea de odinioarã, învingându-si oprelistile, reîncepând sã vorbeascã despre printesã, despre fecioara aleasã care-l asteaptã. Delira ca altãdatã? Unii asa crezuserã.

Imaginea care vorbeste
Ce faci cu sinele, cu persoana, cu sufletul si trupul tãu când esti nebuneste îndrãgostit de Iubire? Ce faci cu convertirea care te cotropeste? Te rogi, fireste, te rogi fãrã încetare, îi spui lui Dumnezeu cã-l iubesti, si Dumnezeu nu se aratã; El nu poate fi gãsit decât în tãcere si singurãtate.

În unele momente, lui Francesco îi vine sã se tãvãleascã pe jos, sã tipe, de parcã ar vrea sã scape de prea plinul bucuriei care-l copleseste. Dar, oricum, viata merge înainte, iar el trebuie sã-si câstige pâinea vânzând stofe. Poti foarte bine sã-l iubesti pe Dumnezeu vânzând stofe. Francesco însã nu pare a se fi gândit sã se cãlugãreascã, cu toate cã erau destule ordine cãlugãresti. Chiar în tinut se afla o mãnãstire benedictinã.

Într-o zi, plimbându-se prim împrejurimi, încercând sã-si lumineze gândurile, ajunse lângã o bisericã foarte veche, cãzutã în ruinã: San Damiano. Acolo îl astepta Dumnezeu de foarte multã vreme. O cruce mare, tragic atârnatã deasupra altarului si pictatã cu emotionantã naivitate, îi atrase curând privirea. Hristos, cu bratele întinse, avea privirea atintitã în depãrtãri, ca si cum ar fi cãutat pe drum, pe cineva, îndelung asteptat. Francesco îngenunche imediat.

Erau atâtea cruci în toatã Italia, cã tot vãzându-le oamenii nu se mai strãduiau sã cerceteze ce spun ele. Dar pentru Francesco ziua aceea nu era o zi obisnuitã, ci una în care i se relevase poate pentru prima oarã crucificarea. Atunci el trãi revelatia neasteptatã a ceea ce însemna rãstignirea lui Isus. Parcã nu i s-ar fi vorbit niciodatã despre acest lucru pânã atunci, si inima lui se sfâsie de milã si iubire, de iubire pentru cel care se lãsase bãtut în cuie pe crucea de lemn, din iubire. din iubire pentru el, Francesco di Bernardone, acum îngeuncheat, amutit, cu fata scãldatã în lacrimi.

Si, ca si cum timpul s-ar fi oprit, iar aerul si creatia ar fi încremenit, chipul lui Hristos cel pictat începu sã-i vorbeascã. Nu e înfricosãtoare o imagine care vorbeste într-o bisericã goalã? Paralizat de spaimã si stupoare, tânãrul se simti parcã smuls din propriu-i trup si ridicat în sus. Cum poate o imagine sã vorbeascã? Si totusi el stia cã nu era vis!

Vocea îi spuse: "Francesco, reparã-mi casa!" Din inima lui Hristos în inima lui Francesco, iubirea trecea printr-un flux imposibil de descris.

Revenindu-si, tânãrul trãi dezolarea sufletului care se trezeste în lumea creatã. Într-o clipã, îsi fãcu cruce si iesi, rãmânându-i în minte o frazã pe care o întelesese pe dos, iar în inimã imaginea de nesters a crucificãrii. Era atât de îndurerat încât, întors la Assisi, nu se mai strãdui nici mãcar sã se stãpâneascã, gemând de durere; dar acum stia ce are de fãcut. Dumnezeu îi revelase, în sfârsit, în mod clar vointa lui: sã repare zidurile bisericii în paraginã. Nu era decât o neînsemnatã eroare, o gresealã de literã: acolo unde Francesco întelesese "bisericã", ar fi trebui sã înteleagã "Biserica", dar cum ar fi putut?
(...)

Calea îngustã
Francesco stia bine cã nu ajungi la Dumnezeu prin consolãri, drumul cel mai scurt care duce drept la el fiind suferinta. Bucuria supranaturalã care-l locuia se îvecina cu boala si chinurile sufletesti, pe care le primea ca pe un har, dar nu fãrã împotrivire, pentru cã vechiul om din el pregeta sã moarã. Într-o zi, pe când Francesco era dus la cersit ulei prntru bisericuta san damiano, se trezi în fata unei case si se pregãtea sã batã la usã, cînd, printr-o fereastrã întredeschisã, vãzu, nu fãrã emotie, un grup de bãrbati, îsi recunoscu fostii campioni de petreceri... Pentru ei, sãrbãtoarea continua - fãrã el. Cântau, dansau si se pregãteau de joc dupã ce se ghiftuiserã. Vede, priveste, un val de amintiri îi nãpãdeste sufletul, cu o fortã extraordinarã si, rosu de rusine, se îndepãrteazã. Minutul de slãbiciune ni-l apropie si mai mult!

Dupã o crâncenã ezitare, se acuzã de lasitate si, întorcându-se pânã la casa aceea, cu o umilintã desãvrsitã, îsi mãrturisi public pãcatul. Ne imaginãm scena: de la stupoarea trecãtorilor, care nu întelegeau nimic, si pânã la bãtãile inimii acestui omulet în zdremte, care lupta vitejeste împotriva demonului orgoliului. Când îsi reveni, intrã în camera petrecãretilor cersind în francezã. De ce în francezã? Pentru cã era Francesco si pentru cã tovarãsilor de odinioarã le vorbea în francezã.

(...)

Terminã treaba: un cãlugãr de pe muntele Subasio veni, la rugãmintea lui Francesco, sã tinã slujba de binecuvântare. Într-o dimineatã, în ziua de Sfântul Mateus, acesta îi citi pasaju din Evanghelie, în care Isus îsi trimite apostolii sã predice, dându-le si regulile de urmat.

"Nici aur, nici argint, nici aramã: nu trebuie sã ia cu ei la drum nici pungã, nici traistã, nici pâine, nici toiag; sã nu fie încãltati, nici sã aibe douã haine, trebuie numai sã predice împãrãtia lui Dumnezeu..." Cuvintele îl fãcurã pe Francesco sã tresarã, ca si cum o voce din cer i-ar fi vorbit. Dupã terminarea slujbei, ceru preotului sã-i explice discursul lui Isus punct cu punct si, pe mãsurã ce i se lumina sensul acestor fraze scurte, imperative, se simtea nãpãdit de bucurie. Mesajul asteptat de atâta vreme ajunse în sfârsit la el. Si scoase un strigãt: "Iatã ce vreau, iatã ce doreste sufletul meu!"

Pe loc, îsi aruncã toiagul, sandalele, mantaua, centura de piele. Evanghelia i se releva cu toat lumina ei orbitoare. Devenise într-o clipã ucenicul lui Isus. Nu stia el Evanghelia? De câte ori n-o auzise, din copilãrie pânã acum, dar Cartea posedã acest caracter deosebit: poti s-o asculti de-a lungul anilor si, într-o clipã, din paginile ei sã se audã o voce clarã, dar asurzitoare, de care nu mai poti scãpa.
(...)

Celãlalt
Din clipa aceea, francesco deveni un alt om. Toti teologii din lume adunati la un loc n-ar putea descrie transformarae fiintei lui interioare, dupã cum nu poate fi explicatã nici de psihologia clasicã. Francesco îi lãsa locul lui Hristos. Rãmânea om, dar unul în care sãlãsluia Hristos. Francesco cel de ieri, murind din iubire, se predase.

Ceea ce întelegem noi în mod obisnuit printr-o convertire nu e decât o schimbare de obiceiuri. Se renuntã la ceva, nu fãrã împotrivire pentru cã s-a acceptat un "credo" care exclude orice actiune neconformã, dar fiinta lãuntrcã rãmâne aceeasi. Îsi stãpâneste lãcomia, dar rãmâne omul lãcomiei. Nu se substituie o persoanã alteia. Dar cu Francesco asa s-a întâmplat.

Si acum ce va face Francesco cel nou? Prima lui grijã fu sã-si confectioneze o tunicã grosolanã, dintr-o stofã asprã si, pentru a marca si mai bine sensul muisiunii sale, o croi în formã de cruce. Îmbrãcat astfel, ca într-o armurã a alui Dumnezeu, cu picioarele goale, cu salele încinse cu o sfoarã, intrã în Assisi si începu sã vorbeascã. Cu vocea lui pãtrunzãtoare si clarã, auzitã de departe, se adresã tuturor. Cuvintele veneau de la sine, izvorâte din acea mare iubire care-i umplea inima si pe care ar fi vrut s-o împartã cu toti. Dumnezeu, nebun de dragoste pentru fiecare din cei pe care-i întâlnea omuletul cu ochii arzãtori...

Îl ascultau stupefiati. se exprima atât de simplu si atât de tulburãtor, cu vorbe atât de bine tintite, cã fiecare le primea ca si cum i-ar fi fost adresate. Multi îl urmau, minunându-se cã tocmai Francesco le vorbea "atât de altfel" decât în predicile tinute duminica în amvon. Acum nu mai aruncau în el cu pietre si nu-i mai strigau: "Nebunule!" Ceea ce le spunea era ceva nou. Unde învãtase aceste lucruri, el care nu stia decât cântece de dragoste odinioarã? Ce i se întâmplase?
(...)
De la admiratie se trece repede la entuziasmul care devine contagios. S-a întâmplat atunci sau mai târziu? Un tânãr al cãrui nume nu-l vom afla niciodatã, poate un adolescent, unul dintre acele suflete curate si misterioase, care nu pun la îndoialã niciodatã harul, dori sã urmeze acelasi drum cu Francesco sã sã-si gãseascã pacea alãturi de el. Fu cu adevãrat primul lui discipol. Nu e decât arareori mentionat de biografi, dar a fost primul si a rãmas alãturi de Francesco, ca o umbrã luminoasã.
(...)
Un martor în afara oricãrei bãnuieli
Dupã cel dintâi ucenic, rãmas necunoscut, de parcã toti cei care-l vor iubi pe Francesco de-a lungul timpului aveau sã se recunoascã în acest chip pierdut, primul discipol cunoscut fu bogatul cetãtean din Assisi, Bernardo di Quntavalle, o personalitate, doctor al Universitãtii din Bologna în mai multe discipline ale dreptului, locuind într-un impozant conac, apartinând mici nobilimi, dar foarte stimat, cãruia îi vom lua în considerare mai întâi virtutile. Convertirea lui n-a fost subitã si de aceea ne intereseazã. Asupra lu, lovitura s-a produs, am putea spune, cu încetinitorul.

Francesco si convertirea sa atât de surprinzãtoare îi stârniserã curiozitatea. Sãracul cel nou îndurase ocãrile batjocoritorilor si ale cinicilor; nu fusese crutat nici de insulte, nici de pietre, nici de noroiul aruncat drept în fatã. Acceptase totul cu acea inexplicabilã umilintã care exaspereazã lumea si provoacã dispretul. Bernardo observã si se întreabã. dacã ar fi vorba de simulare, de unde gãsea forta sã persevereze? Îndoiala îi pãtrunse în suflet si, cuprins de milã pentru bietul "pazzo", îi oferi într-o searã adãpost în casa lui, rugându-l sã cineze cu el.

Învitatia fusese fãcutã cu atâta sinceritate încât Francesco o acceptã, si atunci Bernardo o repetã. Încolti o prietenie care avea sã înfloreascã mai târziu, când Francesco va începe sã predice, dar câtã prudentã la acest Bernardo di Quintavalle! Nu era omul care sã se angajeze superficial. Prin una din acele schimbãri, atât de frecvente la oamenii simpli, reticenta fatã de Francesco se transformã în respect, apoi într-un entuziasm excesiv si chiar în iubire.

Cum ar fi putut sã-si dea seama de adevãr? Bernardo stãtu îndelung de vorbã cu sãracul "lui", iar acesta îi vorbi din adâncul inimii, cu o sinceritate tulburãtoare - dar nu era oare usor sã te exalti, sã oferi despre tine, fãrã sã-ti dai seama, o imagine mãgulitoare, adicã înãltãtoare, sã te minti cu vorba?...

Quintavalle, persoanã gravã si mai în vârstã det Francesco, dorea sã-si facã o pãrere personalã si corectã despre musafirul lui si recursese, la putin timp dupã predica lui Francesco de la San Giorgio, la o stratagemã, care ne poate crea suspiciuni asupra sa, dar rezultatul o va justifica. Când Francesco dormi la el, îi asternu un pat în camera sa, unde noaptea ardea întotdeauna o candelã.

Curios din fire, neîncrezãtor, observator atent, gãsise modalitatea de a dezlega întregul adevãr despre Francesco. Dupã câtva timp se prefãcu cã doarme. Unii ascultã pe la usi sau se uitã prin gaura cheii, binecunoscutã sursã de informatie, cea mai bunã, sustine un romancier englez. Quintavalle nãscocise altceva: începu sã sforãie. Îl vãzu atunci pe Francesco coborând usurel din pat si îngenunchind, cu ochii la Cer, cu bratele ridicate si murmurând: "Doamne! Doamne!" La lumina blândã a candelei, Quintavalle se uita la omul cãruia privatiunile îi îmbãtrâniserã trupul. Sub vesmântul grosolan, pe care nu-l lepãda niciodatã, nu mai rãmãsese mare lucru din acel "rege al tineretii" de altãdatã, iar acum nu i se auzeau decât exclamatiile înãbusite... Nu erau rostite pentru a fi auzite de altcneva în afarã de Dumnezeu si, de fiecare datã, îl loveau pe indiscretul martor în inimã, ca o loviturã de gong într-o poartã. Ceea ce auzea era un dialog de dragoste. Rãspunsul se afla chiar în chemare. Tipãtul de iubire al omului cãtre Dumnezeu se topea în tipãtul de iubire al lui Dumnezeu pentru om. Totul dispãrea din preajma acestui schimb prin care trecea groaza misterului. "Te iubesc!", spuneau împreunã Creatorul si creatia lui. Uniti, de parcã se topeau unul în altul. I se fãcu fricã. "Doamne!", repeta Francesco, într-o stare de beatitudine.

Asa îi prinserã zorile. Nici Francesco, nici gazda lui nu dormiserã, dar Quintavalle simti în adâncul inimii o schimbare. În acea dimineatã, în cele câteva cuvinte care s-au pãstrat, îi fãcu lui Francesco urmãtoarea declaratie: "M-am hotãrât definitiv în inima mea sã pãrãsesc lumea si sã te urmez în toate poruncile tale".

(...)

Fratele
Ne putem face foarte greu o idee despre entuziasmul pe care Francesco îl provoacã într-o tarã decãzutã spiritual, cum era Italia acelor ani. Susceptibilitatea paraliza lucrarea harului. O pietate formalã si ostentativã putea crea iluzia lui. Mai erau, pe deasupra, si aici ne apropiem de epoca noastrã, un gol pe care plãcerile nu-l umpleau, o foame de altceva, o neliniste a inimii. Biserica nu mai stia sã vorbeascã acestei inimi pentru cã se înglodase în lumea materialã.

Apãrea atunci într-o piatã sau la o cotiturã de drum un om descult, îmbrãcat ca un cersetor, strigând cu o voce plinã de voiosie: "Pace e bene!" Îl ascultau împotriva vointei lor. Stia sã vorbeascã si ceea ce spunea era atât de simplu cã totul pãrea nou în acest limbaj fãrã cuvinte greu de înteles, care sã le încâlceascã mintile. Nu era nevoie sã fi studiat mult ca sã-l urmezi si-l urmau pentru cã el credea tot ceea ce spunea si credea cu atâta fortã, încât îl urmau, simtind cum toate acele lucruri învãtate în copilãrie si aproape uitate deveneau teribil de adevãrate.

Voiau cu orice pret sã-si salveze sufletele, voiau sã ajungã în Paradis. Lucrul acesta îl stiau, dar nu stiau cum sã facã si aflau acum, cãlcând pe urmele omuletului în rasã cafenie. Tot ceea ce fãcea sã tresarã de uluire inima italianului, pe a lui o fãcea sã batã cu lovituri de gong. Era de necrezut: îndrãgostit de Dumnezeu si, mai mult, depãsind toate limitele, nebunul, cu frumoasa-i voce melodioasã, zicea cã Dumnezeu este îndrãgostit de noi si începea brusc sã plângã si vãrsa lacrimi de iubire, iar femeile plângeau si ele, femeile mai întâi, cu usurinta lor naturalã, apoi bãrbatii si dupã ei tinerii. El continua, pãrea sã nu-si dea seama cã multimea îl urma. Oamenii îsi lãsau munca, ieseau din case. Ai fi zis cã-i vrãjeste si cã-i va face sã pãrãseascã pãmântul, conducându-i drept la Dumnezeu.

Cum reusea sã-i facã sã treacã de la dragoste la neliniste? Ridicând brusc în fata lor zidul de foc negru care le tãia drumul spre grãdina celestã si spre fericirea vesnicã. Avarule, leapãdã-te de tot aurul tãu, aruncã-l în ochii diavolului, ca pe cel mai plin de miasme gunoi, dacã vrei sã intri în Paradis! Desfrânatule, leapãdã-te de toate femeile tale si de toate plãcerile care te împiedicã sã vezi moartea alergând dupã tine!

Groaza pãcatelor secrete de care viata lor era plinã, ei o trãiu, nu era nimic nou cã le-o zugrãvea. Francesco o fãcea însã fãrã gesturile superior - dispretuitoare ale sfintei indignãri a clerului, fãrã amenintãrile cu focul si tortura, cu o tristete nemângãiatã si cu elanuri de o tandrete cuceritoare, ca si cum era în pericol sã-si piardã niste copii iubiti si, negãsindu-si cuvintele, gesticula cu obrajii siroind de lacrimi. Câtã elocventã exprimau aceste mâini întinse spre ei? Le venea sã se arunce la picioarele lui pentru a-l alina si a-i promite cã se vor întoarce cu fata cãtre Dumnezeu Erau femei care o fãceau pe loc, fãrã falsã sfialã, îndrãgostite de Dumnezeu, de Cer, de toate, de predicator-italience, fãrã îndoialã... Câtiva bãrbati le urmau, tineri mai ales, toti simtindu-se strãfulgerati.

Preotii, în trecere, îi observau în tãcere.

(...)
Viata trebuie reinventatã
Idealul franciscan strãlucea pe atunci cu o luminã comparabilã cu cea a Aurorei, risipind putin câte putin întunecimea sectelor de curând apãrute. Comunitatea se rãspândi în toatã Umbria. pretutindeni, prin orase si sate, se vedeau rãsãrind cãlugãri plini de voiosie, îmbrãcati în postav grosolan, cântînd cât îi tinea gura si fãcând tot felul de giumbuslucuri pentru a-i atrage pe oameni si a le anunta Bunavestire. Armata Salvãrii pãrea cã-si face auzite trâmbitele. Pe acesti misionari veseli si îndrãzneti, Francesco îi numea scamatorii Domnului, ca si cum Dumnezeu s-ar fi jucat cu sufletele. Îsi cerseau pâinea, oferindu-si în schimb bratele: la fân, la mãturat, la spãlat sau, dacã stiau, mestesugind ustensile de lemn. Nu acceptau niciodatã bani si se aciuau pe unde puteau, într-un pãtul sau într-un hambar; noptile sub cerul liber nu erau nici ele putine.

Lumea se obisnuise cu ei. Bine sau prost primiti, ei predicau cu aceeasi fervoare de neofiti si credinta lor pãtrundea adânc în sufletul celor ce-i ascultau. Erau profetii unei lumi noi, în care dezgustul pentru bogãtie si pasiunea pentru Evanghelie schimbau viata, aducând fericirea. De ce sã-i mai asculte pe valdenzi si pe acei ciudati Desãvârsiti, al cãror limbaj devenea de neînteles? Simplitatea franciscanã îndepãrta erezia. Bãtând drumurile, noii frati mergeau doi câte doi, unul în spatele celuilalt, iar zgomotul lor era acela pe care îi auzise Francesco odinioarã în viziunea lui profeticã.

Franciscanismul, cu aparentele lui de dulce anarhie, se va constitui într-un ordin. În fiecare an se dubla numãrul fratilor veniti din toate pãrtile, iar unii dintre ei aveau sã joace un rol important în una din cele mai mari aventuri ale ideilor crestine.
... Un când de bucurie urca spre cer. E un moment care nu se va mai repeta niciodatã.

Omul cu pingele de vânt
(...)
Cel mai iubit dintre toti sfintii nu era decât un mare îndrãgostit de lumea celor vãzute si a celor nevãzute. Când comunitatea lui s-a transformat într-un ordin, Francesco a suferit, pentru cã el vedea un frate în orice fiintã vie si cuvântul frate îi era atãt de drag. Totul fãcea parte din fraternitate, pentru cã totul a iesit din mâinile lui Dumnezeu, Creatorul, care este însãsi Iubirea. El este atot fãcãtorul, de la mãretul Soare la cel mai fragil fir de iarbã si pânã la minusculele insecte. Iarna, dãdea albinelor vin si miere ca sã poatã trãi pânã în primãvarã si sã învingã gerul iernii. Vorbea cu florile, le respira cu desfãtare parfumul, chemându-le sã laude, în felul lor, pe Domnul. Lumea se minuneazã cã un om neinstruit a putut sã dea Italiei primul mare poem în limba vulgarã. Dar ar fi fost cu mult mai de neinteles dacã acest tipãt de iubire pentru Creatie n-ar fi tâsnit din pieptul lui Francesco. Sãlãsluia în el din cea mai fragedã pruncie.

Comunicarea lui cu animalele a încântat toate generatiile, de opt sute de ani încoace. Prin ce instinct îl simteau pe Francesco ca pe fratele lor? Nu stim, pentru cã nu prea avem cunostintã despre afinitãtile lor cu oamenii si mai ales despre încântarea lor în fata misterului sfinteniei, când acesta se întruchipeazã într-un om de exceptie. Viata lui Francesco d'Assisi ne oferã atât de multe exemple încât nu stim pe care sã le evocãm.
(...)

Surorile mele, pãsãrile
Într-o zi, însotit de câtiva frati, pãrãsi Porziuncola si se îndreptã spre Spoleto, cântând, dupã vechiul lor obicei, în francezã. Se apropiau de fermecãtoarea cetate, micã si veche, Bevagna, care avea sã joace un rol important în disputa dintre Papã si împãrat. Zidurile ei crenelate par si acum sã pândeascã de dupã zidul de apãrare orice trecãtor suspect. Aici, pe câmpul de la marginea orasului, pãsãri de toate felurile îl asteptau pe Francesco. Sute de pãsãri stãteau pe crengile copacilor din jur: ciorile si rudele lor, stãncutele, cu penajul negru si ciocul lung, dãdeau o notã de sobrietate acestui auditoriu, înveselit doar de nuantele deschise ale penelor porumbeilor sãlbatici si ale gãturilor colorate ale botgrosilor. Era acolo tot pãsãretul câmpiei, ciugulitoare si din cele care nu trãiau decât pentru a cânta, din cele care îsi fãceau veacul pe stânci sau îsi închipuiau cuibul în brazdã. Nici una nu se miscã, nici o ciocãnitoare mãcar, când Francesco se apropie.

Le binecuvântã, dupã cum era obiceiul în comunitate: "Domnul sã fie cu voi!" Rugându-le apoi sã fie atente, le tinu o predicã plinã de sensibilitate si de iubire.

Mai întâi le lãudã penajul, nevorbind despre podoabe ca sã nu jigneascã pe nimeni. Pomeni apoi despre sublima libertate ce-o datorau aripilor. Aveau tot cerul la dispozitie pentru vânzolealã; trãiau fãrã grija zilei de mâine, hrana de zi cu zi fiindu-le atât de generos oferitã. Cât de mult le iubea Dumnezeu! Si le mai spunea fratele Francesco surorilor lui, pãsãrile, cã pentru toate trebuiau sã multumeascã în fiecare zi lui Dumnezeu.

Pãsãrile se bucurau auzind aceste cuvinte si bãteau din aripi, întinzându-si gâturile, ca sã-l vadã mai bine pe fratele Francesco, dar pãstrând, ceea ce era neobisnuit, o liniste desãvârsitã. Si, când începu sã se plimbe printre ele, atingându-le cu vesmântul, îl înconjurarã, si nu-si luarã zborul decât în clipa în care primirã încuviintarea lui.
(...)

Stigmatele
(...)
Nu poti sã vobesti despre momentul cel mai încãrcat de mister din viata lui Francesco fãrã o anume ezitare. Unii spun cã este foarte greu de crezut, dar, paradoxal, din cauzã cã suntem putin dispusi sã-l acceptãm. Iar în acest caz ar trebui sã punem la îndoialã prea multe mãrturii. Eu stiu cã Evul Mediu s-a hrãnit din viziuni, induviduale si colective, dar nici ele nu explicã totul, ba nu explicã chiar nimic de îndatã ce treci dincolo de ele. Mai importantã ni se pare a fi semnificatia lor si, sã îndrãznim s-o spunem, prezenta unor fenomene mistice. Apostolul Pavel a fost poate si el stigmatizat. Dar se trece repede si destul de confuz peste acest moment, ca si cum mesajul lui n-ar avea nevoie de asemenea experiente. Pe de altã parte, Francesco, nestigmatizat, ar fi fost pentru noi mai putin sfânt? Mã îndoiesc, dar eu cred în existenta stigmatelor. Numerosi sunt sfintii care n-au primit aceste semne ale iubirii si de asemenea crestinii care le-au primit si n-au fost canonizati numai pentru atât. De ce aceastã atât de pãrtinitoare repartitie a gratiei? Este secretul lui Dumnezeu...
(...)

Esentialul versiunii obisnuite se reduce la atât. Pe 14 septembrie, în ziua Înãltãrii Sfintei Cruci, în puterea noptii, un serafim cu aripi de foc - asemeni celui cobot direct din Isaia(6,2) - purtând imaginea celui crucificat, se apropie din Cer de Francesco cãzut în contemplatie, afarã, în fata grotei, si-i înfipse pe chip semnele supliciului, strãpungându-i si coasta dreaptã cu vârful de lance... Un fapt pare neîndoilenic: oamenii din împrejurimi au vãzut vârful La Verna învãluit într-o luminã, ca si cum ar fi rãsãrit soarele.
(...)
Nu existã îndoieli asupra stigmatelor lui Francesco, ci asupra modului în care le-au interpretat martorii. Au confectionat imagini prodigioase, l-au jefuit, asa cum cruciatii jefuiserã Bizantul, ca sã ia de aici relicve.
(...)

Cuvântul autorului
Scriind ultimele rânduri ale acestei cãrti, sunt deceptionat cã n-am obtinut usurarea pe care o speram. Timp de optsprezece luni am lucrat la aceste pagini care au cerut multe cercetãri si uneori obositoare eforturi pentru a deslusi adevãrul din variantele pe care cronicarii ni le-au impus. Si iatã cã, ajungând la capãt, gãsesc în libertatea care am cãpãtat-o ceva din amãrãciunea unei false bucurii. Imi dau seama cã am trãit zile în sir în compania minunatã a unui om pe care l-am admirat cel mai mult dintotdeauna. Într-un anume fel, am simtit cã stãtea lângã mine fratern si surâzãtor.

In copilãrie, în zilele îndepãrtate petrecute în Rue de Passy, unde locuiam, auzeam uneori pronuntându-i-se numele cu acea tandrete care îl însoteste întotdeauna. Mama mea, desi protestantã, avea pentru el o afectiune care mã fãcea sã cred cã-l cunoscuse. A fost si rãmâne personajul care depãseste tristele noastre bariere teologice. El este al tututror, ca si iubirea pe care ne-o dãruieste necontenit. Nu poti sã-l vezi si sã nu-l iubesti, se spunea încã din vremea sa, si aceastã iubire a rãmas.
(...)

(Fragmentele au fost extrase din
cartea lui Julien Green: "Fratele Francisc"
Editura Stiintificã, Bucuresti, 1995
Traducere din limba francezã: Maria Ivãnescu)


Salt la inceputul paginii