[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]

 

Christ în Materie

Trei povestiri in stilul lui Benson[i]

Pierre Teilhard de ChardinPentru listare economica apasati aiciListare

Prietenul meu[ii] a murit, el cel care îşi astâmpăra setea din orice viaţă ca dintr-un izvor sfânt. Îl ardea inima pe dinăuntru. Trupul i-a dispărut în Pământ, în faţa Verdunului. – Pot să repet acum câteva din cuvintele lui, prin care, într-o seară, m-a iniţiat în viziunea intensă care îi ilumina şi îi pacifica viaţa.

” Vreţi să ştiţi, îmi spunea el, cum a luat Universul, puternic şi multiplu, pentru mine, figura lui Christ? Aceasta s-a întâmplat puţin câte puţin; dar intuiţii ca acestea, atât de novatoare, se analizează dificil prin limbaj. Aş putea, totuşi, să vă povestesc câteva din experienţele prin care lumina, de sus, a intrat în sufletul meu, ca şi cum, sacadat, o cortină s-ar ridica …”

TABLOUL
CHIVOTUL
CUTIA CU AZIMA

TABLOUL

„…În acel moment aveam spiritul ocupat cu o chestiune jumătate filosofică, jumătate estetică. Să presupunem, mă gândeam, că Christ ar găsi de cuviinţă să apară aici, în faţa mea, corporal, care ar fi aspectul lui? Care ar fi podoaba lui? Care ar fi, mai ales, maniera lui de a se insera în mod sensibil în materie, modul lui de a contrasta cu obiectele din apropiere?... Şi, într-un fel confuz, ceva mă întrista şi mă şoca la gândul că corpul lui Christ ar putea să se juxtapună, în decorul Lumii, puzderiei corpurilor inferioare fără ca acestea să simtă ori să recunoască, prin vreo schimbare perceptibilă, Intensitatea de alături.

În acest timp, privirea mi s-a oprit, maşinal, asupra unui tablou reprezentându-l pe Christ, cu inima oferită oamenilor. Tabloul era agăţat, în faţa mea, pe pereţii unei biserici în care intrasem pentru a mă ruga. – Şi, urmându-mi firul gândurilor, nu ştiam cum i-ar fi posibil unui artist să reprezinte Umanitatea Sfântă a lui Isus, fără a-i lăsa această fixitate prea exactă a Corpului, care ar părea să-l izoleze de toţi ceilalţi oameni, fără a-i da această expresie prea individuală a înfăţişării sale, care, frumoasă fiind, după cum putem presupune, a fost astfel de o manieră specială, excluzând toate celelalte frumuseţi…

Aşadar, mă întrebam cu curiozitate asupra acestor lucruri şi priveam tabloul când a început viziunea.

(La drept vorbind, n-aş putea să precizez când a început; pentru că avea deja o anumită intensitate atunci când am luat cunoştinţă de ea…)

Adevărul este că, lăsându-mi privirea să rătăcească asupra contururilor imaginii, mi-am dat seama că ele se topeu: Ele se topeau, dar într-un fel foarte special, nu prea uşor de exprimat. Când încercam să văd traseul Persoanei lui Christ, acesta îmi apărea clar delimitat. Şi apoi, dacă lăsam să mi se relaxeze efortul de viziune, toată comoara lui Christ, pliurile hainei sale, strălucirea părului său, podoaba corpului său, treceau, ca să spunem aşa (fără a dispărea) în tot restul…

S-ar fi putut spune că suprafaţa de separaţie dintre Christ şi Lumea ambiantă se preschimba într-un strat vibrant în care toate limitele se confundau.

- Îmi pare că transformarea a afectat mai întâi un punct, de la marginea portretului; şi că, de acolo, ea se propaga, câştigând toată lungimea conturului. Sau, cel puţin, în această ordine, am luat cunoştinţă de aceasta. Începând cu acel moment metamorfoza s-a extins rapid în rest, atingând toate lucrurile.

Mai întâi, am realizat că atmosfera vibrantă cu care se învăluia Christ nu era izolată într-o mică densitate în jurul Lui, ci se iradia la infinit. Treceau pe acolo, din când în când, ca nişte dâre de fosforescenţe, trădând o ţâşnire continuă până în sferele extreme ale Materiei, - desenând un fel de plexus sanguin sau de reţea nervoasă străbătând orice Viaţă.

Universul întreg vibra! Şi totuşi, când încercam să privesc obiectele, unul câte unul, le găseam mereu la fel de net desenate, păstrându-şi individualitatea.

Toată această mişcare părea să emane din Christ, din Inima lui mai ales. – În timp ce încercam să urc la sursa(izvorul) efluviului şi să-i prind ritmul, atenţia revenindu-mi asupra portretului însuşi, vedeam viziunea urcând vertiginos la paroxismul ei.

…Îmi dau seama că am uitat să vă vorbesc despre veşmintele lui Christ. Erau luminoase, aşa cum citim în relatarea despre Transfigurare (Schimbarea la Faţă). Dar, ceea ce m-a frapat mai ales, este că acestea nu erau ţesute artificial – doar dacă mâna îngerilor nu este aceeaşi cu cea a Naturii. Nu erau în nici un caz fibre grosier ţesute cele care le alcătuiau urzeala… Dar materia, o bijuterie a materiei, s-a împletit ea însăşi singură, până în substanţa ei cea mai intimă, ca o pânză minunată. Credeam că văd, ochiurile împletiturii alergând la nesfârşit, armonios combinate într-un desen natural, care le impregna până în adâncul lor.

Dar, pentru acest veşmânt ţesut atât de minunat, prin cooperarea continuă a tuturor energiilor şi a întregii ordini al materiei, n-am avut, vă daţi seama, decât o privire distrată. Ceea cea care îmi atrăgea şi captiva toată atenţia era Faţa transfigurată a Stăpânului.

Aţi văzut adesea, noaptea, anumite stele schimbându-şi lumina, când perle de sânge, când scânteieri violete de catifea. Sau aţi văzut reflexele sclipind pe o picătură de apă transparentă…

Astfel, într-o strălucire inexprimabilă, pe imuabila fizionomie a lui Isus străluceau toate frumuseţile noastre. N-aş putea să spun dacă aceasta se datora dorinţelor mele sau urmând buna plăcere a Celui care regla şi cunoştea dorinţele mele. Ceea ce este sigur, este că aceste nenumărate nuanţe de măreţie, de suavitate, de atracţie irezistibilă, se succedau, se transformau, se topeau unele pe altele, urmând o armonie care mă satisfăcea din plin…

Şi mereu, în spatele acestei suprafeţe mişcătoare, suportând-o şi concentrând-o într-o unitate superioară, plutea inefabila frumuseţe a lui Christ… Mai mult, această Frumuseţe, mai mult o ghiceam decât o percepeam: căci, de fiecare dată când încercam să străpung zona frumuseţilor inferioare care mi-o ascundeau, alte frumuseţi speciale şi fragmentare se ridicau, care o voalau pe cea Adevărata, făcându-mă, în acelaşi timp, să o prevăd şi să o doresc.

Toată faţa strălucea astfel, urmând această lege. Dar centrul iradierii şi strălucirii era ascuns în ochii portretului transfigurat…

Peste profunzimea somptuoasă a acestor ochi trecea, cu tente de iris, reflexul ( dacă nu cumva aceasta a fost forma creatoare, Ideea) a tot ceea ce farmecă, a tot ceea ce trăieşte… Iar simplicitatea luminoasă a focului lor se transforma, sub efortul meu de a o domina, într-o inepuizabilă complexitate, în care erau reunite toate privirile în care s-a încălzit şi oglindit vreodată o inimă umană. – Aceşti ochi, de exemplu, atât de blânzi şi de duioşi, încât la început credeam că în faţa mea se afla mama, deveneau, în clipa următoare, pasionaţi şi subjugau ca ochii unei femei -  atât de imperios de puri, în acelaşi timp, încât, sub dominaţia lor, sentimentului i-ar fi fost imposibil să se rătăcească. Apoi, o măreaţă şi virilă maiestate îi umplea, la rândul ei, asemănătoare celei care se citeşte în ochii unui bărbat foarte curajos, foarte rafinat, sau foarte puternic, incomparabil mai măreaţă şi mai cu farmec supusă în acelaşi timp.

Această scânteiere de frumuseţi era atât de totală, atât de învăluitoare, şi atât de rapidă, încât fiinţa mea, atinsă şi pătrunsă în toate puterile ei dintr-odată, vibra până în străfundul ei, într-o notă de încântare şi de fericire fără seamăn.

Ori, în timp ce îmi adânceam cu înflăcărare privirea în ochii lui Christ, deveniţi un abis de viaţă fascinantă şi încinsă, iată că, din adâncul aceloraşi ochi, am văzut înălţându-se ca un nor, care estompa şi inunda varietatea pe care tocmai v-am descris-o. O expresie extraordinară şi intensă se întindea puţin câte puţin peste diferitele nuanţe ale privirii divine, impregnându-le  mai întâi, apoi absorbindu-le…

Am rămas mut de uimire…

Căci, această expresie finală, care dominase tot, concentrase tot, nu puteam să o descifrez. Îmi era imposibil să spun dacă trăda o indicibilă agonie sau un exces de bucurie triumfătoare! – Ştiu doar că, de atunci, în privirea unui soldat muribund îmi pare a o întrezări din nou.

Instantaneu, ochii mi s-au acoperit de lacrimi. Dar, când am putut să privesc din nou, în biserică, tabloul lui Christ îşi reluase conturul lui prea exact şi trăsăturile prea încremenite.”

CHIVOTUL

Terminând această relatare, prietenul meu a rămas tăcut şi gânditor o vreme, cu mâinile împreunate pe genunchi, aşezat fiind picior peste picior, atitudine care îi era familiară. Era pe înserate. Am apăsat un buton şi lumina a ţâşnit în veioza foarte frumoasă care îmi lumina biroul. Piciorul şi abajurul acestei veioze erau făcute dintr-o sticlă diafană, cu aspect laminat şi becurile erau atât de ingenios încastrate încât întregul ansamblu de cristal, şi obiectele care îl decorau, erau iluminate din interior.

Prietenul meu a tresărit. Şi am observat că privirea i-a rămas fixată asupra veiozei, ca pentru a-şi extrage de acolo amintirile, în timp ce-şi relua, după cum urmează, seria confidenţelor lui.

”Altădată – era tot într-o biserică – am venit să îngenunchez în faţa Sfântului Sacrament, expus pe altar, într-un chivot – când am trăit o impresie foarte curioasă.

Aţi remarcat desigur, nu-i aşa, iluzia optică care face să se dilate, în aparenţă, şi să se extindă o pată transparentă pe un fond negru(întunecat)? – Privind ostia, a cărei formă albă contrasta, în pofida altarului iluminat, cu obscuritatea din Strană, încercam ceva asemănător (cel puţin pentru început; pentru că apoi, veţi vedea, fenomenul a luat o amploare despre care nici o analogie fizică nu poate da o idee…)

Aveam impresia, fixând ostia, că suprafaţa se întindea, ca o pată de ulei, dar mult mai repede şi mai luminos, bineînţeles. La început, eram singurul, credeam, care să-mi dau seama de schimbare; îmi părea că progresul se desfăşura fără să trezească vreo dorinţă, fără să întâlnească vreun obstacol.

Dar, puţin câte puţin, pe măsură ce sfera albă creştea în spaţiu, până să ajungă aproape de mine, auzeam un murmur, un freamăt numeros, - ca şi cum mareea în faza de flux îşi întinde lama ei de argint peste lumea algelor care se dilată şi freamătă la apropierea ei -  sau ca şi cum trosnesc ciulinii, atunci când focul înaintează în stepă…

Astfel, în mijlocul unui suspin adânc, care te făcea să te gândeşti la o trezire sau la un plânset, fluxul de albeaţă mă învăluia, mă depăşea, invada toate lucrurile. Şi orice lucru, scăldat în el, îşi păstra forma sa proprie, mişcarea sa autonomă: pentru că frumuseţea nu ştergea trăsăturile a nimic, nu altera nici o natură, ci pătrundea obiectele în intimitatea lor cea mai adâncă, în profunzimea lor mai adâncă chiar decât viaţa lor. Era ca şi cum o claritate lăptoasă ilumina Universul prin interior. Totul părea format din acelaşi fel de carne translucidă.

… Vedeţi, adineauri, când aţi aprins veioza, şi când materia sa obscură a devenit transparentă şi fluorescentă, m-am gândit la Lume, aşa cum mi-a apărut ea atunci. Şi tocmai această asociere de imagini mi-a dat ideea să vă spun ceea ce vă povestesc în acest moment.

- Deci, prin expansiunea misterioasă a Ostiei, Lumea a devenit incandescentă, - asemănătoare, în totalitatea ei, unei singure şi uriaşe Ostii. Şi s-ar spune că sub influenţa luminii interioare care le pătrundea, fibrele sale se întind până aproape de a se rupe, energiile ei fiind încordate la maxim. Credeam că Cosmosul îşi atinsese deja, în această înflorire a activităţilor lui, plenitudinea, când am remarcat o lucrare mult mai fundamentală care se îndeplinea în el.

Clipă de clipă, la suprafaţa interioară a fiinţelor, se formau picături scânteietoare de metal pur, şi cădeau în focarul luminii profunde, unde se pierdeau; - şi, în acelaşi timp, un pic de scorie (zgură de metal topit n.t.) se volatiliza. – Se urmărea o transformare în domeniul iubirii, captând toată puterea de a iubi conţinută în Univers.

Puteam să-mi dau seama cu atât mai bine cu cât virtutea sa opera şi în mine tot aşa ca şi în rest:lumina albă era activă! Albeaţa consuma toate lucrurile din interior! – Nu se insinuase pe căile Materiei, până în intimitatea inimilor – nu le dilatase până aproape de a le rupe decât pentru a resorbi în sine substanţa afecţiunilor şi pasiunilor lor. Iar acum că muşcase din ele, readucea vajnic înapoi, spre centrul ei, sferele ei încărcate cu cea mai pură miere a tuturor iubirilor.

Efectiv, după ce a însufleţit totul, şi a epurat totul, acum, Ostia imensă, se contracta lent; iar comorile pe care le readusese în sine se îngrămădeau, într-un mod fermecător, în lumina sa vie.

… Atunci când cade talazul, sau când se reaprinde focul, zona invadată momentan de maree sau de incendiu, este marcată de bălţi sclipitoare sau de pete de foc. – Şi pe măsură ce Ostia se închidea din nou în sine, aşa cum o floare îşi închide caliciul, unele elemente refractare ale Universului rămâneau în urma ei, în întunericul exterior. Ceva încă le ilumina totuşi: dar era un suflet de lumină pervertită, corozivă şi veninoasă. Aceste elemente rebele ardeau ca torţe sau aveau sclipiri de jeratic.

Atunci am auzit cântându-se „Ave Verum”.

… Ostia albă era închisă din nou în chivotul de aur. În jurul ei, lumânări se consumau, întepând obscuritatea; iar candelele sanctuarului aruncau, ici şi colo, strălucirea lor, de purpură.

CUTIA CU AZIMĂ

Îmi ardea inima în timp ce-mi vorbea prietenul meu, iar spiritul mi se trezea la o vedere superioară a lucrurilor. Distingeam, nedesluşit, că multitudinea evoluţiilor care ne par a diviza lumea este, în fond, împlinirea unui singur şi imens mister; şi această lumină întrevăzută făcea să-mi tresară, nu ştiu de ce, profunzimile sufletului. Dar, prea obişnuit fiind să separ planurile şi categoriile, mă pierdeam în spectacolul, încă nou pentru spiritul meu novice, al unui Cosmos în care Divinul, Spiritul şi Materia îşi amestecau atât de intim dimensiunile.

Văzând că aştept cu anxietate, prietenul meu a continuat:
”… Ultima povestire pe care vreau să v-o spun este cea a unei experienţe prin care am trecut recent. De data aceasta, veţi vedea, nu mai este vorba, la drept vorbind, de o viziune, - ci de o impresie mai generală, de care fiinţa mea întreagă a fost, şi rămâne încă, mişcată.

Iată.
La acea vreme, regimentul meu era pe front pe platoul din Avocourt. Perioada atacurilor germane contra Verdunului încă nu se încheiase şi lupta continua să fie dură de partea aceasta a Meusei. De aceea, aşa cum fac mulţi preoţi pe timpul zilelor de bătălie, purtam asupra mea Sfintele Daruri, într-o cutiuţă în formă de ceas.

Într-o dimineaţă, în care calmul era aproape complet în tranşee, m-am retras în adăpostul meu; şi acolo, într-un fel de meditaţie, gândul mi se îndrepta, natural, spre comoara pe care o purtam la pieptul meu, separată doar de un înveliş subţire de argint aurit. Căci de multe ori mă bucurasem şi mă hrănisem cu această Prezenţă divină.

De data aceasta, un sentiment nou a apărut în mine, care domina orice alte preocupare de reculegere şi de adorare. Am realizat dintr-odată cât era de extraordinar şi de decepţionant să ţii atât de aproape de tine Bogăţia Lumii şi Sursa Vieţii, fără a le putea poseda interior, fără a ajunge să le pătrunzi, nici să le asimilezi. Cum se putea ca Christ să fie atât de aproape de inima mea şi atât de distant în acelaşi timp? – atât de unit cu corpul meu, şi atât de distant de sufletul meu?

Aveam impresia că o barieră insesizabilă şi de neînvins mă separa de Cel pe care nu-l puteam totuşi atinge mai mult, pentru că îl strângeam în mâinile mele… Mă irita să-mi ţin Fericirea într-o cupă sigilată. Eram asemenea unei albine care zumzăie în jurul unui vas plin cu nectar, dar închis cu grijă. – Şi strângeam cu nervozitate cutia de mine, ca şi cum acest efort instinctiv ar fi putut face mai mult pentru ca Christ să treacă în mine.

În final, ne mai rezistând, venind, de altfel şi ceasul în care, la pauză, aveam obiceiul de a celebra, am deschis cutia şi m-am împărtăşit.

… Ori, îmi părea, undeva în adâncul meu, cã pâinea pe care tocmai am consumat-o, deşi devenise carnea cărnii mele, era încă în afara mea

Am chemat atunci toată puterea mea de reculegere. Am concentrat asupra părticelei divine tăcerea şi iubirea crescânde ale facultăţilor mele. – M-am făcut umil fără limite, docil, suplu ca un copil, pentru a nu contraria cu nimic nici cele mai mici dorinţe ale Oaspetelui ceresc, şi a deveni imposibil de diferenţiat de El, aşa încât eram una, prin supunere, cu membrele pe care le comanda sufletul lui. Mi-am purificat, fără răgaz, inima, pentru a-mi face interiorul tot mai transparent Luminii pe care o adăposteam în mine.

Zadarnice şi preafericite eforturi!

Ostia era mereu înaintea mea, mai departe în concentrare şi dezvoltarea dorinţelor, mai departe în permeabilitatea fiinţei la influenţele divin, mai departe în limpezirea afecţiunilor… Prin reculegere şi epurarea continuă a fiinţei mele, înaintam la nesfârşit în Ea, aşa cum o piatră se rostogoleşte într-un abis, dar fără a ajunge să-i ating capătul. Deşi ostia era atât de subţire, mă pierdeam în Ea, fără a ajunge să o apuc sau să coincid cu Ea. Centrul Ei se îndepărta în timp ce mă atrăgea!

Pentru că nu puteam epuiza profunzimea Ostiei, m-am gândit s-o cuprind (îmbrăţişez) pe toată suprafaţa Ei însăşi. Nu era ea, oare, atât de unită şi foarte mică ? Am căutat deci să coincid cu ea din exterior, să-i adopt cu exactitate toate contururile…

Un alt infinit mă aştepta acolo; care mi-a dejucat iarãsi speranţa.

Când am vrut să învălui Sfânta Părticică în iubirea mea, cu atâta gelozie încât am aderat la Ea fără a pierde nici măcar dimensiunea unui atom din contactul ei preţios, s-a întâmplat, de fapt, că Ea s-a diferenţiat şi s-a complicat la nesfârşit sub efortul meu. Pe măsură ce mă gândeam să o cuprind strâns, nu mai era Ea cea pe care o ţineam, ci una din creaturile în sânul cărora este prinsã viaţa noastră: o suferinţă, o bucurie, o lucrare, un frate de iubit sau de consolat…

Astfel, în adâncul inimii mele, printr-o substituţie minunată, Ostia se eschiva prin suprafaţa ei, şi mă lăsa faţã în faţã cu tot Universul, reconstituit din Ea însăşi, extras din Aparenţele lui…

- Trec peste impresia de entuziasm pe care mi-a cauzat-o această revelaţie a Universului plasat între Christ şi mine ca o magnifică pradã.

Pentru a reveni la impresia specială de „exterioritate” care amorsase viziunea, vă voi spune numai că am înţeles atunci ce barieră invizibilă se întindea între cutiuţă şi mine. De Ostia pe care o ţineam în mâinile mele eram separat prin toată densitatea şi suprafaţa anilor care îmi rămân de trăit şi de divinizat.”

Aici prietenul meu a ezitat puţin. Apoi a adăugat:

”Nu ştiu de ce. Am impresia, de ceva timp, atunci când ţin o Ostie, că nu mai există, între ea şi mine, decât o peliculă abia formată…”

”Am avut întotdeauna, a continuat el, un suflet, în mod natural, „panteist”[3]. I-am resimţit aspiraţiile de neînvins, native; dar fără a îndrăzni să le utilizez liber, pentru că nu ştiam să le împac cu credinţa mea. De când cu aceste experienţe diferite (şi altele încă) pot spune că am găsit, pentru existenţa mea, interesul inepuizabil şi pacea de netulburat.

Pentru a-l atinge şi a mă întemeia în El, am Universul întreg înaintea mea, cu luptele sale nobile, cu cercetările lui pasionante, cu miriadele de suflete de perfecţionat şi de vindecat. În teribila strădanie umană, pot şi trebuie să mă arunc până la ultima suflare. Cu cât îmi voi împlini mai mult partea ce-mi revine, cu atât voi apăsa mai mult asupra întregii suprafeţe a Realului şi cu atât îl voi atinge mai mult pe Christ şi mă voi alipi strâns de El.

Dumnezeu, Fiinţa veşnică în Sine, este peste tot, am putea spune, în formare pentru noi.

Şi Dumnezeu de asemenea, este Inima a toate. Aşa încât vastul decor al Universului se poate nărui, ori poate slăbi, sau îmi poate fi luat prin moarte, fără ca bucuria mea să diminueze. Risipindu-se praful care s-a animat cu un halou de energie şi de glorie, Realitatea substanţială, în care orice perfecţiune este conţinută şi posedată cu integritate, ar rămâne intactă. Razele se repliazã din nou în Sursa lor: iar, acolo, le voi ţine iarăşi pe toate îmbrăţişate.

Iată de ce Războiul însuşi nu mã deconcertează. În câteva zile vom fi lansaţi pentru a recâştiga Douaumont – gest grandios, şi aproape fantastic, prin care va fi marcată şi simbolizată o înaintare definitivă a Lumii în Eliberarea sufletelor. – Vă declar: voi merge în această problemă cu religiozitate, din tot sufletul meu, purtat de un singur şi mare elan în care sunt incapabil să disting unde sfârşeşte pasiunea umană şi unde începe adoraţia.

… Iar, dacă nu mă voi întoarce de acolo, aş vrea ca trupul meu să rămână frământat în argila întăriturilor, ca un ciment însufleţit aruncat de Dumnezeu între pietrele Cetăţii celei Noi.”

Astfel mi-a vorbit, într-o seară de octombrie, prietenul meu preaiubit – cel al cărui suflet comunia instinctiv cu Viaţa unică a lucrurilor, al cărui corp se odihneşte acum, aşa după cum a dorit, undeva aproape de Thiaumont, în pământ sălbatic.

Scrisă înaintea luptei de la Douaumont
(Nant-le-Grand, - 14 octombrie 1916)

Nota trad.:
E vorba de bãtãlia de la Verdun,
cea mai lungã si mai sângeroasã bãtãlie a Primului Rãzboi mondial,
a durat de la 21 februarie 1916 si s-a incheiat pe 16 decembrie in 1916.
Ca fapt "divers", ca o ciudatã coincidentã a Istoriei, în tabãra inamicã, germanã, se afla Karlfried Graf Durckheim, care atunci avea doar 20 ani.

[i] R.H.Benson – autor englez care a publicat o povestire mistică de care TDC a rămas foarte impresionat

[ii] În aceste povestiri, prea intime pentru ca autorul să nu resimtă nevoia de a se voala, „Prietenul” este autorul însusi.

[3] „Panteism” foarte real (în sensul etimologic al cuvântului: En pasi panta Theos, adică, potrivir expresiei sf. Pavel: Dumnezeu totul în toate), dar panteism absolut legitim: pentru că dacă, la urma urmei, creştinii sunt efectiv „una cu Dumnezeu”, această stare se obţine nu prin identificare (Dumnezeu devenind toate), ci prin acţiunea diferenţiată şi comuniantă a iubirii (Dumnezeu totul în toţi), ceea ce este esenţialmente ortodox (Notă ulterioară a autorului).

(Fragmente traduse din cartea:
Pierre Teilhard de Chadin-
Hymne de l'Univers,
Editions du Seuil, 1961, France,
Traducerea îmi apartine, VJ )

Salt la inceputul paginii