[ Pagina de START ]

[ Argument ]

[ Autori ]

[ Noutati ]

[Aforismul zilei]

[ Galerie FOTO ]

[ Alte resurse ]

[ Harta site ]

[ Linkuri ]

[ Recomanda unui prieten ]

 


Pierre Teilhard de Chardin
Fenomenul uman
- fragmente -

Iubirea-Energie

În privinţa iubirii, noi nu vorbim de obicei decât (şi cu ce doză de rafinament de analiză!) despre latura ei sentimentală: bucuriile şi necazurile pe care ni le provoacă. Eu vreau aici s-o studiez în dinamismul ei natural şi în semnificaţia ei evolutivă, pentru a determina fazele ultime ale Fenomenului uman.

Abordată în deplina sa realitate biologică, iubirea (adică afinitatea unei fiinţe pentru o altă fiinţă) nu este specifică Omului. Ea reprezintă o proprietate generală a întregii vieţi şi, ca atare, ea însoţeşte, în varietate şi nivele, toate formele pe care le îmbracă succesiv materia organizată. La Mamifere, aflate foarte aproape de noi, o recunoaştem în diversele sale modalităţi: pasiune sexuală; instinct matern sau patern; solidaritate socială etc. Mai departe şi mai jos, pe Arborele Vieţii, analogiile sunt mai puţin clare. Ele se atenuează până la a deveni imperceptibile. Dar aici e locul să repet ceea ce spuneam în capitolul „Lăuntrul lucrurilor”. Dacă, într-o stare extrem de rudimentară, dar pe cale de a se naşte, n-ar fi existat o anume propensiune internă spre unire, i-ar fi fost imposibil iubirii să apară mai sus, la noi, în starea ei umanizată. Pe drept cuvânt, pentru a-i constata prezenţa în noi, trebuie să-i presupunem prezenţa, cel puţin incoativă, în tot ceea ce există. Şi, de fapt, observând în jurul nostru ascensiunea confluentă a conştiinţelor, vedem că nu lipseşte de nicăieri. Platon o presimţise şi i-a imortalizat expresia în Dialogurile sale. Mai târziu, cu gânditori ca Nicolas de Cues, filozofia Evului mediu a revenit tehnic la aceeaşi idee. Sub forţele iubirii, sunt fragmentele Lumii care se caută pentru ca Lumea să se alcătuiască. Şi în aceste lucruri, nu este nici o metaforă, ele depăşind cu mult poezia. Fie că e forţă sau curbură universală, gravitate a corpurilor de care suntem atât de uimiţi, ea nu reprezintă decât reversul sau umbra a ceea ce pune realmente Natura în mişcare; pentru a percepe energia cosmică „fontală”, trebuie, dacă Lucrurile au un Lăuntru, să coborâm în zona internă sau radială a atracţiilor spirituale.

Iubirea în toate nuanţele ei, nu este nimic altceva, nici mai puţin decât urma, mai mult sau mai puţin direct marcată, în inima elementului, prin Convergenţa fizică a Universului asupra lui însuşi.

Şi iată, dacă nu mă înşel, chiar dâra de lumină care ne poate ajuta să vedem mai clar în jurul nostru.

Suferim şi ne neliniştim constatând că tentativele moderne de colectivizare umană nu reuşesc să ducă, contrar previziunilor teoretice şi aşteptărilor noastre, decât la înjosirea şi sclavajul conştiinţelor. – Dar ce drum am urmat noi până aici pentru a ne uni? O situaţie materială de apărat. Un domeniu industrial de lansat. Condiţii mai bune pentru o clasă socială sau pentru naţiunile defavorizate… Iată singurele şi săracele domenii de care am încercat să ne apropiem. De ce ne mirăm atunci dacă, pe urma societăţilor animale, ne mecanizăm prin chiar jocul asociaţiei noastre! Chiar în actul suprem intelectual de edificare a Ştiinţei(atât timp măcar cât rămâne pur abstract şi speculativ) impactul sufletelor noastre nu se operează decât oblic şi parcă în răspăr. Contact încă superficial, şi deci primejdia încă unei servituţi în plus… Numai iubirea, pentru motivul că ea singură adună şi leagă fiinţele prin ceea ce au fundamental în ele, este capabilă – şi aici este vorba despre un fapt de experienţă zilnică, să desăvârşească fiinţele în calitatea lor de fiinţe, reunindu-le. În ce clipă oare doi iubiţi ating, fiecare, completa posesiune de sine, dacă nu în aceea în care se mărturisesc pierduţi unul în celălalt? Oare nu realizează cu adevărat iubirea, în fiecare clipă, în cuplu, în echipă, în jurul nostru, gestul magic, gestul faimos contradictoriu de a „personaliza” totalizând? Şi ceea ce operează ea zilnic la o scară redusă, de ce n-ar repeta într-o zi la dimensiunile pământului?

Umanitate, Spiritul Pământului, Sinteza indivizilor şi a popoarelor, Concilierea paradoxală a Elementului cu Întregul, a Unităţii cu Multitudinea: pentru ca aceste lucruri, numite utopice, şi totuşi biologic necesare, să se întrupeze în Lume, n-ar fi de ajuns să ne imaginăm că puterea noastră de a iubi se dezvoltă îmbrăţişând totalitatea oamenilor şi a Pământului?

Or, se spune, că acesta este exact punctul în care punem degetul pe imposibil!

Tot ceea ce poate face un om, nu-i aşa, este de a-şi oferi afecţiunea unei singure sau mai multor fiinţe umane. Dincolo, într-o rază mult mai mare, inima nu rezistă, şi nu rămâne loc decât pentru îngheţata justiţie şi raţiune. A iubi totul şi pe toţi: gest contradictoriu şi fals, care nu duce până la urmă decât la a nu iubi pe nimeni.

Dar atunci, voi răspunde eu, dacă, aşa cum pretindeţi voi, iubirea universală este imposibilă, ce semnificaţia are în inimile noastre, acel instinct irezistibil care ne poartă către unitate de fiecare dată când, într-o direcţie oarecare, pasiunea noastră se exaltă? Simţ al universului, Simţ al Întregului: în faţa Naturii; în faţa frumuseţii, în Muzică, nostalgia care ne copleşeşte – aşteptarea şi sentimentul unei mari Prezenţe. În afara „misticilor” şi a analiştilor lor, cum se face că psihologia a neglijat atât de mult timp această vibraţie fundamentală al cărei timbru, pentru o ureche exersată, se distinge la bază sau, mai degrabă, în vârful oricărei mari emoţii? Rezonanţa cu Întregul: nota esenţială a poeziei pure şi a purei Religii. Încă o dată, ce trădează acest fenomen, născut odată cu gândirea şi crescut odată cu ea, dacă nu un acord perfect între două realităţi ascunse: parcela disjunctă care freamătă la apropierea restului?

Cu iubirea bărbatului pentru femeie, pentru copiii şi prietenii lui, şi până la un anumit punct, pentru ţara lui, ne închipuim că am epuizat toate formele de iubire. Or din această listă lipseşte exact forma de pasiune fundamentală: aceea care precipită unul spre altul, sub presiunea Universului care se închide, elementele Întregului. Afinitatea şi, prin urmare, sentimentul cosmic.

O iubire universală: nu numai că este un lucru psihologic posibil, ci e chiar singura modalitate completă şi finală în care putem iubi.

Şi acum, odată stabilit acest punct, cum explicăm creşterea în jurul nostru, mereu şi mereu, a urii şi a repulsiei? Dacă o virtualitate atât de puternică ne asediază din interior pentru a ne uni, ce aşteaptă să treacă la acte?

Acestea toate, fără îndoială, se vor întâmpla foarte simplu când, depăşind complexul „anti-personalist” care ne paralizează ne vom hotărî să acceptăm posibilitatea, realitatea unui Iubit şi Iubitor în creştetul Lumii, deasupra capetelor noastre. Atât timp cât Colectivul va absorbi sau va părea că absoarbe persoana, acesta va ucide iubirea gata să se nască. Colectivul ca atare este ne-iubitor. Şi aici eşuează filantropii. Bunul simţ are dreptate. Este imposibil să te dăruieşti unui Număr Anonim. Dar Universul, în faţa noastră, ia pentru noi chip şi prinde inimă, se personifică am putea spune[i]. Şi imediat, în atmosfera creată de acest centru, atracţiile universale vor găsi prilejul să se împlinească. Şi atunci, fără îndoială, sub presiunea crescută a Pământului care se închide, vor izbucni formidabilele energii de atracţie, încă aţipite, între moleculele umane.

Sentimentului nostru faţă de Lume, sentimentului nostru faţă de Pământ, sentimentului nostru uman, descoperirile făcute în ultimul secol le-au adus prin perspectivele lor unitariste, un nou şi decisiv elan. De aici au răsărit Panteismele moderne. Dar acest elan nu va reuşi decât să ne scufunde din nou în supra-materie dacă nu ne va duce nicăieri.

Pentru ca eşecul care ne ameninţă să se transforme într-un succes, - pentru a se opera conspiraţia monadelor umane, - trebuie şi e de ajuns, ca, prelungind ştiinţa până la ultimele ei limite, să recunoaştem şi să acceptăm, ca necesar, pentru a închide şi echilibra Spaţiul-Timp nu numai o vagă existenţă viitore, ci chiar(şi voi insista în cele ce urmează) realitatea şi iradierea, deja actuale, ale acelui misterios Centru al centrelor noastre pe care l-am numit Omega.
(pag. 238-242)

Pământul Final

Am recunoscut că fără replierea Materiei asupra ei însăşi, adică fără chimismul închis al moleculelor, celulelor şi ramurilor filetice, nici Biosfera, nici Noosfera n-ar fi existat. În cursul apariţiei şi dezvoltării lor, Viaţa şi Gândirea sunt, nu numai accidental, ci chiar structural legate de contururile şi soarta masei terestre.

În schimb, iată, acum, înfăţişându-se înaintea noastră, pentru a echilibra şi întreţine avântul conştiinţelor, un centru psihic de derivă universală, transcendent în Timp şi Spaţiu deci esenţialmente extra-planetar.

Noogeneza urcând ireversibil spre Omega traversând ciclul strict limitat al unei Geogeneze…

Într-un anumit moment al viitorului, sub o anumită influenţă tinând de o curbă sau cealaltă, sau de amândouă în acelaşi timp, este fatal ca cele două Încrengături să se separe. Oricât de convergentă ar fi, Evoluţia nu se poate încheia pe Pământ decât traversând un punct de disociere.

Astfel se introduc în mod firesc, şi tinde să ia chip în perspectivele noastre, fantasticul şi inevitabilul eveniment de care fiecare zi care trece ne apropie tot mai mult: sfârşitul absolut al Vieţii pe globul nostru, - moartea Planetei, - faza ultimă a Fenomenului uman.

Cum va fi, în aparenţele ei finale, Noosfera, nimeni nu îndrăzneşte să şi-o reprezinte – măcar atât cât să întrevadă incredibilul potenţial de imprevizibil acumulat în Spiritul Pământului. Sfârşitul Lumii este imaginabil. Dar acestui sfârşit, pe care ar fi lipsit de raţiune să-l descriem, îi putem, până la un anumit punct, utilizând liniile de aproximare construite mai sus, să-i prevedem semnificaţia şi să-i circumscriem formele.

În starea actuală, Lumea n-ar putea fi înţeleasă, prezenţa Reflexivului în ea ar fi inexplicabilă dacă n-am presupune o secretă complicitate între Imens şi Infim pentru a încălzi, a hrăni şi a susţine până la capăt, prin hazard, contingente şi libertăţi folosite, Conştiinţa apărută între cele două ordine de mărimi. Pe această complicitate trebuie să ne bizuim. Omul este de neînlocuit. Deci oricât de neverosimilă ar fi perspectiva, el trebuie să reuşească, nu numai la un mod necesar, dar şi infailibil.

Nu o oprire, oricare i-ar fi forma, ci un ultim progres prezent în timpul lui biologic. O maturizare şi un paroxism. Mereu mai sus în improbabilul din care am ieşit. În această direcţie să extrapolăm Omul şi Umanizarea dacă vrem să prevedem sfârşitul Lumii.

…Printre cei care vor fi încercat să citească până la capăt aceste pagini, mulţi vor închide cartea nemulţumiţi şi gânditori întrebându-se dacă i-am purtat prin fapte, metafizică sau vis.

Capabil să conţină persoana umană, nu putem avea decât un Univers ireversibil personalizant.

Fenomenul creştin


Dacă Omega n-ar fi centrul, depărtat şi ideal, destinat să se nască, la sfârşitul timpurilor, din convergenţa conştiinţelor terestre, nimic în afara chiar a acestei convergenţe n-ar fi decelabil pentru privirea noastră. În zilele în care trăim, nici o altă energie de natură personală n-ar fi posibil de recunoscut pe Pământ, în afară de aceea reprezentată de suma persoanelor umane.

Dar dacă, dimpotrivă, aşa cum am căzut de acord, Omega există deja şi operează în adâncul maselor gânditoare, atunci ni se pare inevitabil ca existenţa, prin câteva indicii să se arate deja observaţiei noastre. Pentru a însufleţi Evoluţia în cursul stadiilor ei inferioare, polul conştient al Lumii nu putea acţiona, e firesc, decât voalat de Biologie, sub formă impersonală. Asupra lucrului gânditor care suntem prin umanizare, el poate acum să iradieze din Centru spre centre, - personal. Ar părea verosimil să n-o facă?

Sau toată construcţia Lumii prezentată aici este ideologie vană. Sau, undeva în jurul nostru, sub o formă sau alta, un anumit exces de energie personală, extra-umană, trebuie decelată trădând marea Prezenţă… dacă privim bine.

(Fragmente din cartea:
Fenomenul uman, de Pierre Teilhard de Chardin,
trad. Maria Ivãnescu,
Editura AION, Oradea)

Precizare:
Cartea Le Phenomain humain a fost publicata abia dupã moartea autorului, în chiar acelasi an, 1955, Pierre Teilhard de Chardin neprimind, asa cum am spus, avizul autoritatilor eclesiastice pentru publicare.

[i] Nu devenind Persoană, bineînţeles, ci încărcându-se, în chiar inima dezvoltării sale, cu influenţa dominatoare şi unitivă a unui Centru de energii şi atracţii personale.


Salt la inceputul paginii